Reklama

Biznes i Finanse

Porozumienie Enigma SOI z Ministerstwem Sprawiedliwości. Umowa na System Dozoru Elektronicznego

Autor. Jumilla/Flickr/CC BY 2.0

ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz ITM Poland S.A zawarły z resortem sprawiedliwości kolejną umowę na usługę eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE) w Polsce (tzw. „e-kajdanki”). Jest to już czwarta edycja projektu, będąca kontynuacją i rozszerzeniem bieżącej edycji SDE.

Reklama

"Umowa opiewa na łączną kwotę ok. 197 mln brutto i została zawarta na okres 53 miesięcy w zakresie zamówienia i jest realizowana w etapach, w szczególności: Etap Techniczny oraz Etap Przejściowy i Eksploatacji. Ponadto umowa przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w dowolnym momencie przed 31 grudnia 2025 r." - wskazuje ENIGMA w oficjalnym komunikacie do sprawy.

Reklama

Czytaj też

Reklama

W ramach umowy zrealizowane mają być między innymi: 

  • Dostawa Infrastruktury techniczno-systemowej Systemu SDE, w tym część sprzętu w formie najmu.
  • Instalacja oraz konfiguracja Infrastruktury techniczno-systemowej Systemu SDE.
  • Najem urządzeń monitorujących, pasków i narzędzi diagnostyczno-instalacyjnych.
  • Rozbudowa aplikacji SDE24 i innych modyfikacji Systemu Dozoru Elektronicznego.
  • Usługi eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego.
  • Wykonanie i dostarczenie niezbędnej dokumentacji.
  • Serwis i gwarancja urządzeń, w tym utrzymanie aplikacji SDE24.

Jak informuje ENIGMA, projekt realizowany jest z udziałem najlepszych partnerów, w tym światowych producentów sprzętu, oprogramowania oraz usług telekomunikacyjnych.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że System Dozoru Elektronicznego (SDE) to nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności.  "Polega na kontrolowaniu skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu urządzeń monitorujących. W czasie odbywania kary skazany ma obowiązek przebywania w określonych miejscach o ustalonym harmonogramie wskazanych przez sąd. O możliwość odbywania kary w systemie SDE mogą ubiegać się skazani z wyrokami pozbawienia wolności do 18 miesięcy. W ramach podpisanej umowy system będzie umożliwiał jednoczesny monitoring do 10 tys. skazanych. SDE to szansa dla skazanych na resocjalizację w warunkach wolnościowych" - tłumaczy ENIGMA.

Na podstawie informacji prasowej

Czytaj też

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Reklama

Komentarze

    Reklama