Reklama

Biznes i Finanse

Nowe zasady ws. płatności VAT w handlu online. Mają ułatwić wykrywanie oszustw podatkowych

fot. justynafaliszek / pixabay
fot. justynafaliszek / pixabay

Rada UE przyjęła we wtorek zestaw przepisów regulujących nowe zasady płatności VAT w handlu online. Zmiany mają ułatwić państwom członkowskim wykrywanie oszustw podatkowych w międzynarodowych transakcjach, m.in. poprzez ułatwienie gromadzenia danych o płatnościach VAT w handlu internetowym.

Dwie nowe regulacje dotyczące płatności VAT w transakcjach e-handlowych to wymóg, żeby dostawcy usług płatniczych, jak banki, prowadzili ewidencję międzynarodowych płatności związanych z handlem online oraz wytyczne o współpracy krajowych organów podatkowych w celu skuteczniejszego wykrywania oszustw vatowskich.

Rozwój handlu elektronicznego w ostatnich latach ułatwił międzynarodową sprzedaż towarów i usług konsumentom w różnych krajach członkowskich. Często VAT jest należny w jednym państwie członkowskim, chociaż dostawca lub usługodawca mają siedzibę w innym kraju UE. Wiele firm jednak uchyla się od obowiązków związanych z opodatkowaniem. Nowe regulacje mają pomóc w wykrywaniu tego typu oszust podatkowych.

Rada UE podjęła więc decyzję o zmianie dyrektywy VAT i wprowadziła wymóg, by dostawcy usług płatniczych, jak banki, prowadziły elektroniczny katalog płatności transgranicznych związanych z e-handlem. Dane te mają być udostępniane krajowym organom podatkowym, oczywiście na ściśle określonych warunkach, m.in. związanych z ochroną danych. Ponadto utworzony ma zostać nowy centralny system elektroniczny, który będzie służyć do przechowywania informacji o płatnościach i do dalszego przetwarzania tych informacji przez krajowych urzędników zajmujących się zwalczaniem nadużyć. W tym celu zmieniono również zapisy rozporządzenia o współpracy administracyjnej w dziedzinie VAT, które szczegółowo określa jak krajowe organy podatkowe będą współpracować w tej dziedzinie, by wykrywać oszustwa vatowskie i kontrolować przestrzeganie obowiązków związanych z VAT.

Jak zapewnia Rada, oba akty to uzupełnienie ram regulacyjnych VAT w e-handlu wchodzących w życie w styczniu 2021 r. Wprowadzają one nowe obowiązki VAT dla internetowych platform handlowych i uproszczone zasady przestrzegania obowiązków VAT dla firm internetowych.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2024 r. 

Źródło:PAP

Komentarze