Reklama

Biznes i Finanse

Biała księga Huawei: Potrzeba rozwiązań zwalczających cybezagrożenia na globalnych rynkach

  • Satelita konstelacji OneWeb, ilustracja: Airbus Defence & Space

Według globalnej firmy produkującej telefony oraz urządzenia do komunikacji teleinformatycznej nie można mówić o przyszłości cyberbezpieczeństwa bez wypracowania odpowiednich mechanizmów wymiany informacji pomiędzy podmiotami rynkowymi. Firma zauważa w swojej białej księdze, że współpraca nie tylko musi odbywać się pomiędzy firmami komercyjnymi, ale także z administracją publiczną i organami ścigania w celu poprawy bezpieczeństwa narodowego.

Bez odpowiedniego zrozumienia zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa łańcuchów dostaw nie można mówić o przyszłości globalnych rynków usług oraz sprzedaży towarów – czytamy w białej księdze przygotowanej przez firmę Huawei. Według autorów raportu potrzebna jest aktywna postawa wszystkich przedstawicieli rynku wraz z administracją państwową odpowiedzialną za prawodawstwo oraz sytuację rynków. Nikt nie powinien być bierny, każdy powinien na zasadzie równej współpracy działać na rzecz znalezienia oraz odpowiedniego odkrywania słabych stron oraz przyszłych problemów jeżeli chodzi o kwestie cyberbezpieczeństwa firm oraz rządów. Żadna organizacja nie powinna czekać na reakcje tej drugiej strony, potrzebną są realne działania rozwiązujące realne problemy – jak czytamy w raporcie.

Główny ciężar jednak ma spadać na rządy narodowe, które za pomocą regulacji oraz przepisów prawnych powinny tworzyć odpowiednio bezpieczne środowisko do przeprowadzania kampanii uświadamiających swoich obywateli oraz firmy w sprawie zagrożeń jakie może za sobą nieść tzw. globalna wioska. Nie chodzi tu tylko o handel czy transakcje bankowe przeprowadzane przez firmy, ale także o bezpieczeństwo przepływu informacji handlowych oraz prywatnych a nawet ochronę infrastruktury krytycznej.

Według Huawei, bierne także nie powinny pozostawać organizacje. Powinny one wprowadzić w życie sprawdzone rozwiązania bezpieczeństwa, które pozwolą poprawić cyberbezpieczeństwo. Ważne ma być także wprowadzenie w działalność firmy środowiska NIST, lub jego zamiennika. Nie mniej ważne także powinno być sprawdzenie jakie zagrożenie może pojawiać się ze strony osób trzecich – dostawców oraz organizacji wykonujących usługi dla firmy.

Jedną z propozycji Huawei jest także używanie takich otwartych rozwiązań jak Open Trusted Technology Provider Standard (O-TTPS), który jest zbiorem rekomendacji, wymagań oraz pomocy w obrębie działań firm z sektora nowych technologii. Sam standard jest względnie młody, jednak firmy działające na wielu rynkach takie jak IBM korzystają już z mechanizmów zawartych w O-TTPS. Według raportu, im więcej firm będzie działać na zasadach dobrych praktyk jakie niewątpliwie są zawarte w tym dokumencie tym lepsza będzie ochrona, nie tylko łańcucha dostaw czy samej korporacji, ale także klientów firm oraz ich danych przetwarzanych na globalnych rynkach. Dostosowując swoją firmę do zaleceń, Huawei uważa, że będzie można znacznie poprawić cyberbezpieczeństwo, ochronę danych osobowych oraz wprowadzić dobre praktyki na globalnej scenie handlu międzynarodowego.

Czytaj też: Raport: W firmach brakuje podstawowej komunikacji w kwestii cyberbzagrożeń

Komentarze