Reklama

Armia i Służby

Wojskowe IT na zakupach – osprzęt światłowodowy

Fot. freepik / Domena publiczna
Fot. freepik / Domena publiczna

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych prowadzi postępowanie, którego celem jest pozyskanie osprzętu światłowodowego dla Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa oraz Regionalnych Centrów Informatyki (Warszawa, Kraków i Olsztyn). Sprawdzamy w oparciu o jakie kryteria wyłoniony zostanie dostawca osprzętu dla wojska.

18 sierpnia na portalu zamówień publicznych Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych opublikowano ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację warunków zamówienia na dostawę osprzętu światłowodowego. Centrum, które pełni rolę oddziału gospodarczego dla NCBC, ECSC, Regionalnych Centrów Informatyki oraz pozostałych jednostek podporządkowanych pod NCBC określiło termin złożenia ofert na koniec sierpnia.

Dostawy osprzętu światłowodowego podzielone zostały na sześć części i są związane z zapotrzebowaniem, które zgłosiły NCBC, ECSC, RCI Warszawa, RCI Kraków, RCI Wrocław oraz RCI Olsztyn. Wykonawca lub wykonawcy dostaw realizowanych na rzecz wojska zostaną wyłonieni w oparciu o kryterium uwzgledniające dwa czynniki - cena (waga 60 proc.) oraz termin dostawy (40 proc.).

O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do rzecznika prasowego Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, któremu podlegają Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych oraz Regionalne Centra Informatyki.

Osprzęt światłowodowy, który CZC SZ zamierza pozyskać w ramach postępowania „Dostawa osprzętu światłowodowego”, jest niezbędny do uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych dla utrzymania resortowych systemów teleinformatycznych i realizacji codziennych prac utrzymaniowo-konserwacyjnych oraz niezbędnych rekonfiguracji elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, czyli m.in. podłączania nowych elementów, crossowania światłowodów i budowy sieci tymczasowych.

W ramach postępowania zostaną zakupione m.in. pigtale, adaptery, przełącznice, gniazda światłowodowe, patchcordy, lokalizatory uszkodzeń światłowodu oraz narzędzia do spawania światłowodu. 

Postępowanie prowadzone jest na potrzeby wszystkich jednostek, dla których CZC SZ pełni funkcję Oddziału Gospodarczego, czyli NCBC, RCI Warszawa, RCI Kraków, RCI Wrocław, RCI Olsztyn, ECSC.

Rzecznik prasowy NCBC

 


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama