Reklama

Strona główna

Światłowód, centrala, serwery oraz terminale wideokonferencyjne – wojskowe IT na zakupach

Fot. WAT WCY
Fot. WAT WCY

Nadzorowana przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni jednostka logistyczna – Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych prowadzi szereg interesujących postępowań związanych z budową i rozbudową infrastruktury teleinformatycznej oraz pozyskanie niezbędnego sprzętu. Przybliżamy najciekawsze postępowanie przetargowe, które zostały uruchomione w czerwcu.

CZC SZ aktualnie prowadzi postępowanie, które ma wyłonić wykonawcę prac budowlanych, związanych z budową dowiązań światłowodowych do strzelnicy garnizonowej w Bielsku-Białej. Otwarcie ofert zaplanowano na 15 lipca, a kryterium stworzono w oparciu o następujące czynniki – cena (60 proc.), okres gwarancji i rękojmi (20 proc.) oraz czas realizacji (20 proc.).

Prowadzone jest również postępowanie przetargowe, którego celem jest wyłonienie wykonawcy prac budowlanych, związanych z utworzeniem infrastruktury teleinformatycznej w Chojnicach i Nieżychowicach. Realizacja prac powinna nastąpić w ciągu od 240 do 270 dni, od chwili przekazania placu budowy, a otwarcie ofert przesunięto na 1 lipca.

Obowiązuje w nim złożone kryterium wyboru zwycięskiej oferty: cena (60 proc.), okres gwarancji i rękojmi (20 proc.) oraz czas realizacji (20 proc.).

Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury teleinformatycznej w m. Chojnice, Nieżychowice, zgodnie z dokumentacją projektową obejmującą:

 • budowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej;
 • budowę kabli światłowodowych i miedzianych;
 • budowę okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną;
 • budowę punktu dostępowego dla mobilnych urządzeń łączności.

Kolejny planowany zakup to pozyskanie w ramach przetargu sprzętu serwerowego wraz z wyposażeniem. Otwarcie ofert w tym postępowaniu nastąpi 30 czerwca, a zadanie podzielono na cztery części:

 • Sprzęt serwerowy i skrzynie rack - DELL PowerEdge R640 - 35 szt.
 • Zestaw urządzeń na potrzeby monitorowania sieci – 15 szt.
 • Sprzęt serwerowy i macierz dyskowa (cz. podstawowa - serwer typ B i serwer typ C, opcja -dwa serwery typ C)
 • Półka dyskowa do macierzy DELL EMC Unity 300

Obowiązuje złożone kryterium wyboru zwycięskiej oferty: cena (60 proc.), termin dostawy (20 proc.) oraz okres dodatkowej gwarancji (20 proc.).

Czas: do 1 lipca

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ do 1 lipca oczekuje na oferty podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargu nieorganicznym na realizację dostawy telefonów IP i terminali VoIP/VTC oraz urządzeń i licencji na rozbudowę systemu w VoIP/VTC.

Zamówienie podzielono na cztery części:

 • zakup telefonów IP (cz. podstawowa 250 szt. oraz opcja do 100 szt.) i wideotelefonów IP (cz. podstawowa 1, 5 tys. szt. oraz opcja do 1 tys. szt. i wideotelefonów sekretarsko-dyrektorskich (cz. podstawowa 38 szt. oraz opcja do 21 szt.);
 • zakup terminali wideokonferencyjnych – stacjonarnych (cz. podstawowa 32 szt. oraz opcja do 14 szt.), nabiurkowych (cz. podstawowa 31 szt. oraz opcja do 18 szt.) oraz biurowego kodeka VTC (cz. podstawowa 18 szt. oraz do 10 jako opcja);
 • zakup stacjonarnego terminala wideokonferencyjnego (cz. podstawowa 30 szt. oraz do 10 szt. jako opcja);
 • zakup platformy do masowego strumieniowania treści AV i licencji na komponenty do rozbudowy środowiska VoIP/VTC.

Kryterium, według którego zostanie wyłoniony przyszły wykonawca to: w 60 proc. - cena, w 20 proc. - okres gwarancji i w 20 proc. - termin dostawy.

Natomiast w Lublinie powstanie nowe centrala telefoniczna. Oferty złożone w postępowaniu przetargowym otwarto 18 czerwca. W przetargu wystartowało czterech potencjalnych wykonawców. Inwestycję realizowało będzie najprawdopodobniej konsorcjum firm z Chełma - NETSPEED Sp. z o.o. oraz OPTIMAX Piotr Słomka, które złożyły najbardziej atrakcyjną ofertę z kwotą 3 mln 813 tys. złotych brutto.

Pozostali oferenci przedstawili oferty droższe o kilkaset tysięcy złotych. Zamawiający przewidział jednak na ten cel kwotę 3 mln 447 tys. 80 złotych brutto.

W przypadku tego postępowania obowiązywało kryterium: cena - z wagą 60 proc., okres gwarancji i rękojmi (20 proc.) oraz czas realizacji (20 proc.). W dokumentacji przetargowej określono, że realizacja budowy powinna nastąpić w przeciągu od 270 do 300 dni.

W ramach prac budowlanych powstaną kablowe linie światłowodowe pomiędzy pięcioma kompleksami wojskowymi położonymi na terenie Lublina, rozbudowana zostanie także kanalizacja telekomunikacyjna, powstanie instalacja teleinformatyczna oraz dedykowana instalacja elektryczna w budynku Wojskowej Pracowni Psychologicznej i w kompleksie przy ul. Męczennik.

Inwestycje związane z zakupem sprzętu informatycznego, budową sieci światłowodowej oraz centrali telekomunikacyjnej stopniowo zmieniają oblicze sił zbrojnych i pozwalają na podniesienie efektywności działań realizowanych przez wojsko. Pozostaje zatem trzymać kciuki za terminową realizację prac budowlanych oraz dostawy sprzętu.

image

 

Komentarze