Reklama

Armia i Służby

Wojskowe IT na zakupach – infrastruktura, konsulting, doradztwo oraz cyberszkolenia

fot. pxhere.com / domena publiczna
fot. pxhere.com / domena publiczna

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w ostatnich dniach uruchomiło trzy postępowania związane z modernizacją, rozbudową i konserwacją infrastruktury teleinformatycznej oraz realizacją usług konsultingowych w zakresie doradztwa i szkoleń. Sprawdzamy, jaki jest zakres tych postępowań.

Infrastruktura teleinformatyczna

25 sierpnia na portalu zamówień publicznych Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych opublikowano ogłoszenie związane z realizacją przeglądów i konserwacją siłowni telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez RCI Kraków, RCI Bydgoszcz oraz RCI Wrocław.

Postępowanie w tym zakresie zostało podzielone na 19 części i dotyczy zarówno siłowni telekomunikacyjnych łączności jawnej oraz poufnej. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, a termin składania ofert wyznaczono do 20 września. Wykonawcy przeglądów i konserwacji tych urządzeń zostaną wyłonieni w oparciu o kryterium ceny (60 proc.) oraz czasu realizacji (40 proc.). Szczegółowe wymagania, jakim będą musieli sprostać wykonawcy opisano w ogłoszeniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia.

Kolejnym „infrastrukturalnym” zamówieniem jest postępowanie związane z realizacją prac w obiektach technicznych na terenie kompleksu wojskowego w Nadarzycach.

27 sierpnia na portalu zamówień publicznych CZC SZ ukazało się ogłoszenie związane z planowanym przeniesieniem WT Nadarzyce oraz budową tablic przyłączeniowych do aparatowni polowych. W przypadku tego postępowania wykonawca lub wykonawcy zostaną wyłonieni na podstawie kryterium ceny (60 proc.), okresu gwarancji i rękojmi (20 proc.) oraz czasu realizacji (20 proc.).

Potencjalni wykonawcy prac budowlanych mają czas na przestawienie oferty do 15 września. Szczegółowe wymagania jakim będą musieli sprostać wykonawcy opisano w ogłoszeniu, specyfikacji warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.

Konsulting i szkolenia

Dwa kolejne postępowania prowadzone przez oddział gospodarczy podporządkowany bezpośrednio pod Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprestrzeni związane są z realizacją szkoleń, doradztwem oraz realizacją usług konsultingowych.

Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny

27 sierpnia logistycy opublikowali ogłoszenie związane z realizacją usług konsultingowych dotyczących doradztwa, wykonawstwa i szkoleń w środowisku SAP.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Czas na złożenie ofert upływa 27 września, a wykonawca lub wykonawcy zostaną wyłonieni na podstawie kryterium ceny (60 proc.), doświadczenia (14 proc.), udziału dodatkowych konsultantów (12 proc.), udziału konsultanta DFPS (4 proc.) i deklarowanej liczby egzaminów certyfikacyjnych (10 proc.).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultingowych na potrzeby realizacji Wdrożenia Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON).

Cyberszkolenia

27 sierpnia CZC SZ uruchomiło także procedurę związaną z zamówieniem szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa. W tym przypadku podmioty zainteresowane świadczeniem usług dla wojska na przedstawienie ofert mają czas do 23 września, a kryterium, które wyłoni wykonawcę lub wykonawców to cena (60 proc.) oraz doświadczenie trenera (40 proc.)

Jak wynika z treści ogłoszenia, szkolenia realizowane będą w pięciu obszarach:

  • monitorowanie bezpieczeństwa systemów;
  • akademia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
  • administrator bezpieczeństwa systemów;
  • tester bezpieczeństwa;
  • tester bezpieczeństwa – Cyber Range (cyberpoligon).

Szczegółowe wymagania jakim będą musieli sprostać wykonawcy opisano w ogłoszeniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

image
Fot. Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama