Reklama

Armia i Służby

Przetarg na urządzenia klasy Tempest

Fot. Wielonarodowa Dywizja Północ Wschód.
Fot. Wielonarodowa Dywizja Północ Wschód.

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych prowadzi przetarg, którego celem jest pozyskanie komputerów i urządzeń klasy Tempest, czyli urządzeń zapewniających ochronę przed niekontrolowaną emisją elektromagnetyczną. Sprawdzamy jaki asortyment zostanie pozyskany oraz na podstawie jakich kryteriów dokonany będzie wybór dostawcy tego sprzętu.

16 kwietnia na portalu zamówień Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych zamieszono ogłoszenie oraz specyfikację warunków zamówienia na dostawę sprzętu klasy Tempst realizowaną w 2021 roku. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, a termin nadsyłania ofert upływa 13 maja o godz. 9:00. Dostawca, którym musi wykazać się doświadczeniem oraz spełnić szereg wymagań określonych przez CSZ SZ wyłoniony zostanie w oparciu o kryterium ceny (60 procent), dodatkowego okresu gwarancji (24 procent) oraz terminu dostawy (16 procent). Przyszły wykonawca musi także wykazać, że posiada ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE+NATO SECRET+SECRET EU/UE SECRET” lub wyższej, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przedstawić wymagane certyfikaty.

Jednostka logistyczna podporządkowana pod Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni pozyskiwany asortyment podzieliła na osiem części:

  1. Notebooki, stacje robocze i monitory klasy TEMPEST;
  2. Stacje robocze i monitory klasy TEMPEST;
  3. Stacje robocze do przetwarzania informacji niejawnych;
  4. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne klasy TEMPEST;
  5. Urządzenia wielofunkcyjne do przetwarzania informacji niejawnych;
  6. Projektory, skanery, telefony klasy TEMPEST;
  7. Telefony IP do przetwarzania informacji niejawnych;
  8. Monitory do przetwarzania informacji niejawnych.

W dokumentacji przetargowej dopuszczono możliwość składania ofert częściowych oraz udzielenie zamówienia w ramach opcji. Termin dostawy określono maksymalnie na 80 dni od dnia zawarcia umowy. Wato w tym miejscu zauważyć, że od lat wiodącym dostawcą tego typu urządzeń dla sił zbrojnych oraz innych instytucji publicznych jest firma Siltec, a w swojej ofercie tego rodzaju sprzęt ma także firma m.in. Hertz Systems.

Jak wygląda zapotrzebowanie na sprzęt klasy Tempst?

Część nr 1 - Notebooki, stacje robocze i monitory klasy TEMPEST

 

 

Ilość sztuk

Lp.

Nazwa Asortymentu

podstawowa

opcje

1.1.

Notebook typu TEMPEST Level A TNBA(a)

50

do 33

1.2.

Monitor 22" typu TEMPEST Level A TM1A

100

do 70

1.3.

Monitor 24" typu TEMPEST Level A TM2A

10

 do 2

1.4.

Monitor 22" typu TEMPEST Level B TM1B

1

do 0

1.5.

Monitor 24" typu TEMPEST Level B TM2B

12

do 5

1.6.

Stacja robocza typu TEMPEST Level B TSDB (a)

13

do 5

1.7.

Stacja robocza typu „gruby klient” TPZU-3 TSDGA

100

do 70

 

Część nr 2 - Stacje robocze i monitory klasy TEMPEST

 

 

Ilość sztuk

Lp.

Nazwa Asortymentu

podstawowa

opcje

2.1.

Stacja robocza typu „gruby klient” TPZU-3 TSDGA

4

do 3

2.2.

Stacja robocza typu „zero klient” TPZU-3 TSD0A

10

do 7

2.3.

Monitor 22" typu TEMPEST Level A TM1A

14

do 10

 

Część nr 3 – Stacje robocze do przetwarzania informacji niejawnych

Lp.

Nazwa Asortymentu

Ilość sztuk

podstawowa

opcje

3.1.

Stacja robocza typu „gruby klient” klasy II SDGB

 33

do 23

3.2.

Stacja robocza typu „gruby klient” klasy III SDGC

 18

do 13

 

Część nr 4 – Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne klasy TEMPEST

Lp.

Nazwa Asortymentu

Ilość sztuk

podstawowa

opcje

4.1.

Drukarka laserowa A4 typu TEMPEST Level A

 100

do 70

4.2.

Drukarka laserowa A4 typu TEMPEST Level B

 12

0

4.3.

Urządzenie wielofunkcyjne A3 TEMPEST Level A TUWA3

 1

0

4.4.

Urządzenie wielofunkcyjne A4 TEMPEST Level A TUWA4

 6

0

4.5.

Urządzenie wielofunkcyjne A3 TEMPEST Level B TUWB3

 1

0

 

Część nr 5 - Urządzenia wielofunkcyjne do przetwarzania informacji niejawnych

Lp.

Nazwa Asortymentu

Ilość sztuk

podstawowa

opcje

5.1.

Urządzenie wielofunkcyjne A3 klasy II UW2B

 23

do 16

5.2.

Urządzenie wielofunkcyjne A3 klasy III UW2C

 17

do 12

5.3.

Urządzenie wielofunkcyjne A3 TPZU-3 TUW2A

4

do 3

 

Część nr 6 - Projektory, skanery, telefony klasy TEMPEST

Lp.

Nazwa Asortymentu

Ilość sztuk

podstawowa

opcje

6.1.

Projektor multimedialny przenośny typu TEMPEST TPRA

 9

0

6.2.

Skaner TSKA

 3

0

6.3.

Skaner TSKB

 8

0

6.4.

Telefon IP TPZU-3 TTIPA

 2

do 1

 

Część nr 7 – Telefony IP do przetwarzania informacji niejawnych

Lp.

Nazwa Asortymentu

Ilość sztuk

podstawowa

opcje

7.1.

Telefon IP klasy II TIPB

22

do 15

7.2.

Telefon IP klasy III TIPC

27

do 19

 

Część nr 8 – Monitory do przetwarzania informacji niejawnych

Lp.

Nazwa Asortymentu

Ilość sztuk

podstawowa

opcje

8.1.

Monitor M2 (przebadany klasy II)

30

do 21

8.2.

Monitor M2 (przebadany klasy III)

20

do 14

Komentarze