Reklama

Armia i Służby

Łomża z modernizacją telekomunikacyjnej infrastruktury wojskowej

fot. 18 Dywizja Zmechanizowana / Facebook
fot. 18 Dywizja Zmechanizowana / Facebook

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych prowadzi postępowanie, którego celem jest wyłonienie wykonawcy prac budowlanych obejmujących rozbudowę i modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej w garnizonie Łomża. Prace realizowane będą na terenie dwóch kompleksów wojskowych. Sprawdzamy, jaki jest zakres prac, które jednostki wojskowe i instytucje będą korzystały z nowej infrastruktury oraz w oparciu o jakie kryteria zostanie wyłoniony przyszły wykonawca.

18 sierpnia w portalu zamówień publicznych Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych opublikowano ogłoszenie związane z realizacją robót budowlanych w garnizonie Łomża. Podmioty zainteresowane udziałem w tym postępowaniu i realizacją prac na rzecz wojska mogą składać oferty do 8 września br. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Łomża należy do perspektywicznych garnizonów. To właśnie na terenie tego miasta formowany jest 18. Pułk Logistyczny, którego zadaniem będzie zabezpieczenie logistyczne jednostek wchodzących w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej. Pułk obok Wojskowej Komendy Uzupełnień będzie użytkownikiem rozbudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i nowe łącza światłowodowe przyniosą także szereg korzyści innym użytkownikom wojskowej sieci telekomunikacyjnej.

Przyszły wykonawca lub wykonawcy zostaną wyłonieni w oparciu o kryterium bazującym na trzech składowych – cena (waga 60 proc.), okres gwarancji i rękojmi (waga 20 proc.) oraz czas realizacji (waga 20 proc.).

Z zamieszczonej dokumentacji wynika, że zamawiający planuje, aby prace budowlane zostały ukończone do w ciągu 7-8 miesięcy kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

Zakres rozbudowy obejmuje budowę kanalizacji kablowej w kompleksie K-531, budowę linii światłowodowej pomiędzy kompleksami K-531 i K-667 oraz rozbudowę instalacji w budynkach znajdujących się na terenie obu kompleksów.

Szczegółowe informacje zawarto w specyfikacji warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania robót oraz w przedmiarze robót.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

 

Komentarze