Reklama

Armia i Służby

Wojsko Polskie zamawia System Analiz Obrazowych

  • Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl

Inspektorat Uzbrojenia ogłosił postępowanie na dostarczenie jednego kompletu Systemu Analiz Obrazowych, który ma być stacjonarnym systemem informacyjnym przeznaczonym do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, analizy i interpretacji oraz archiwizacji i dystrybucji cyfrowych danych geoprzestrzennych (w tym lotniczych i satelitarnych zobrazowań powierzchni ziemi). Ma on przetwarzać informacje niejawne klauzuli TAJNE oraz NATO Secret.

System powinien być zbudowany z dwóch zasadniczych, wzajemnie powiązanych i współpracujących ze sobą elementów składowych określonych jako infrastruktura usługowo-serwerowa i infrastruktura stacji roboczych. Ta pierwsza składa się z następujących podsystemów: baz danych, serwerów aplikacyjnych, pamięci masowych, infrastruktury teleinformatycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Drugim zasadniczym elementem jest infrastruktura stacji roboczych złożona z komponentu sprzętowego (stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych) oraz komponentu oprogramowania (moduły oprogramowania) z następującymi podsystemami funkcjonalnymi: informowania bieżącego, analiz długoterminowych, analiz geoprzestrzennych, pozyskiwania danych, odbioru satelitarnych danych radarowych i optoelektronicznych, przygotowania danych, archiwizacji i dystrybucji, planowania, wdrożeń i szkolenia oraz administracji SAO.

Czytaj też: Miliard na zdolności Wojska Polskiego w cyberprzestrzeni. "Priorytet PMT"

Podsystem musi stanowić lokalny zbiór stanowisk komputerowych, serwerów i urządzeń peryferyjnych zainstalowanych w jednym budynku i połączonych w funkcjonalną całość w środowisku sieciowym bez bezpośrednich połączeń z systemami zewnętrznymi.

Ponadto system musi być wyposażony w programowe interfejsy komunikacyjne umożliwiające wymianę danych z zewnętrznymi systemami za pośrednictwem serwerów CSD (zgodnie ze STANAG 4559 ed. 3).

Wyrób musi być pierwszej kategorii jakości, nowy i zostać wyprodukowany w okresie realizacji zamówienia

Komentarze