Reklama

Technologie

UKE: Wkład gmin w rozwój sieci telekomunikacyjnych jest stosunkowo mały

Autor. Mario Caruso/ Unsplash/ Domena publiczna

Wkład gmin w rozwój sieci telekomunikacyjnych jest stosunkowo mały, większość z nich utrzymuje wysokie stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, nie posiada dokumentacji dotyczącej infrastruktury technicznej - wynika z badania na zlecenie UKE.

Reklama

Jak podaje Urząd Komunikacji Elektronicznej, na zlecenie UKE firma Audytel dokonała analizy działań podejmowanych przez jednostki samorządowe najniższego szczebla, mających na celu wsparcie przedsiębiorców telekomunikacyjnych w rozwoju sieci telekomunikacyjnych oraz określiła wpływ aktywności gmin na konkurencyjność rynku z uwzględnieniem ograniczeń prawnych utrudniających współpracę gmin z przedsiębiorcami. Badanie ankietowe objęło próbkę 1505 gmin.

Reklama

Wkład gmin "stosunkowo mały"

Według UKE wyniki analizy wskazują, że wkład gmin w rozwój sieci telekomunikacyjnych jest stosunkowo mały. Większość ankietowanych jednostek samorządowych utrzymuje stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości zbliżonej do górnej granicy obowiązującej w przepisach (blisko 55 proc.), dodatkowo znaczna cześć gmin nie posiada dokumentacji związanej z infrastrukturą techniczną (56 proc.), w tym dotyczącej kanałów technologicznych (73 proc.).

Reklama

Urząd podał, że w ankiecie wskazano 10 możliwych do wyboru działań podejmowanych przez gminy w zakresie telekomunikacji, pozostawiając możliwość wyboru więcej niż jednej opcji. Jako główne działania potwierdzające aktywność JST wskazano odpowiedzi związane z wnioskowaniem o przyznanie grantów wspierających cyfryzację (41 proc.) oraz udostępnianie hotspotów/publicznych sieci WiFi (26 proc.). UKE podkreśliło, że jeśli chodzi o wykorzystanie kanałów technologicznych przez zarządców dróg gminnych, to jedynie 6 proc. deklaruje, że są spożytkowane w skali większej niż 21 proc. ich całkowitej długości w danej gminie.

Czytaj też

Z danych uzyskanych w badaniu wynika, że ok. 40 proc. ankietowanych gmin planuje w bliżej nieokreślonej przyszłości podjęcie działań zmierzających do uzyskania cyfrowej dokumentacji zasobów informacyjnych, a ponad połowa (55 proc.) nie planuje digitalizacji swoich zasobów.

Propozycja zmian

Jak relacjonuje UKE, w opracowanym katalogu działań wspierających autorzy analizy zaproponowali następujące rozwiązania: ograniczenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz podatku od nieruchomości dla inwestycji liniowych, uwzględnianie w trakcie budowy/przebudowy dróg gminnych budowy kanałów technologicznych, koordynację planów budowy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich między zarządcami oraz robót budowlanych w celu ułatwienia budownictwa telekomunikacyjnego, a także elektronizację zasobów informacyjnych związanych z infrastrukturą techniczną oraz wymaganie elektronicznej wersji dokumentacji projektantów inwestycji finansowanych ze środków publicznych, rozwijanie popytu na usługi szerokopasmowe wśród mieszkańców gmin i przedsiębiorców – w szczególności mikrofirm.

Zdaniem UKE z badania wynika, że choć są gminy, które warto wyróżnić za ich aktywność w zakresie telekomunikacji, to jednak w znacznej części gmin działania związane z telekomunikacją ograniczają się do wniosków o przyznanie grantów wspierających cyfryzację oraz budowy publicznych sieci WiFi.

"Autorzy badania zachęcają jednostki samorządowe do dialogu z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w celu określenia obopólnych potrzeb. Warto także zwracać uwagę na prowadzenie prac inwentaryzacyjnych w zakresie posiadanej infrastruktury technicznej oraz publikowanie procedur dostępu do tej infrastruktury wraz z cennikami. Rozważenia wymaga także fakt budowy kanałów technologicznych w ramach prowadzonej budowy lub przebudowy dróg (także w formie inwestycji niedrogowej)" - zwrócił uwagę Urząd.

Zdaniem ekspertów UKE czynnikiem istotnie przyspieszającym budowę sieci dostępowych jest posiadanie także przez gminy własnej pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacji kablowej, studni telekomunikacyjnych, światłowodów, kolokacji). Gminy dysponujące taką infrastrukturą powinny starać się ją udostępniać w ramach modelu dostępu hurtowego.

Czytaj też

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Źródło:PAP

Komentarze