Reklama

Technologie

Sieci prywatne 5G w Polsce. „Spoglądamy w kierunku Wielkiej Brytanii oraz Niemiec”

Fot. Marco Verch/Flickr/CC BY 2.0

„Zachęcam do wyrażenia swojej opinii przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Zależy nam na opinii tych, którzy mogą chcieć takie sieci budować i eksploatować, którzy widzą nowe możliwości, dzięki ucyfrowieniu swoich działań” - wskazuje Jacek Oko, prezes UKE, odnosząc się do prekonsultacji dotyczących sieci prywatnych 5G.

Jak tłumaczy Jacek Oko, „sieci 5G, dzięki niskim opóźnieniom w części radiowej i przetwarzaniu krawędziowemu, są predysponowane do zastosowań w sieciach prywatnych, a w szczególności wspierają automatyzację przemysłu, opomiarowanie miast czy lokalną logistykę”. Równocześnie pozwalają na sprawniejsze zarządzanie urządzeniami, co przekłada się na jakość życia społeczności lokalnej - wiele procesów przebiega efektywniej. 

Stopień wykorzystania cech sieci 5G zależy od inwencji, chcących takie sieci budować. UKE z kolei chce zapewnić przyjazne i stymulujące ich rozwój warunki regulacyjne dla tego typu rozwiązań.
Jacek Oko, Prezes UKE

Czytaj też

UKE ma inne podejście

Prezes Urzędu wyjaśnia, że kluczowym elementem funkcjonowania każdej sieci są częstotliwości. „Doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym operatorów sieci prywatnych, sposób budowy i obszar działania takich sieci jest zupełnie inny niż publicznych sieci ogólnokrajowych” - tłumaczy. Z tego właśnie względu podejście UKE do przyznawania i zarządzania częstotliwościami jest inne.  

Czytaj też

Polska patrzy na Niemcy i Wielką Brytanię

Warto mieć na uwadze, że europejskie państwa prowadzą różną politykę w odniesieniu do sieci prywatnych. Część z nich, jak np. Węgry, Estonia, Austria czy Bułgaria, nie planują ich lokalnego wykorzystania. Z kolei inne (np. Francja, Dania, Czechy) przyznają operatorom ogólnokrajowym pasmo, lecz nakładają obowiązek współpracy z wertykałami i lokalnym biznesem (a wręcz udostępnianie im swojego pasma). 

A jak to wygląda w Polsce? Prezes UKE wskazuje, że nasz kraj patrzy na przykład Niemiec i Wielkiej Brytanii. Państwa te sieciom prywatnym przydzielają dedykowane częstotliwości. „Chcemy przyznawać im określoną część bloku >>0<<” - podkreśla Jacek Oko. 

Czytaj też

Otwarty charakter prekonsultacji

„W ramach rozmów z rynkiem (ze szczególnym uwzględnieniem szerokiej grupy przedsiębiorców różnych branż), przygotowaliśmy zestaw 10 pytań, na które chcielibyśmy poznać odpowiedź. Dotyczą one tego, komu i w jaki sposób powinno być przyznawane prawo do częstotliwości, jak sieci prywatne powinny ze sobą koegzystować, jakie obowiązki nakładać na ich operatorów oraz jakie elementy biznesu i codziennego życia można dzięki tym sieciom usprawnić” - wskazuje Prezes UKE. 

Z punktu widzenia Urzędu pytania te „wydają się najważniejsze”, lecz prekonsultacje, o których jest mowa mają charakter otwarty, ponieważ UKE chce poznać szersze opinie dotyczące wykorzystania bloku „0”.

Czytaj też

UKE zachęca do wyrażania opinii

Jacek Oko zaznacza, że jego instytucja zamierza przyglądać się bardzo blisko sieciom prywatnym. Ponadto, UKE chce „analizować komercyjne wdrożenia, rozmawiać z integratorami i dostawcami sprzętu, również i po to, by być ośrodkiem edukującym, pokazującym ciekawe rozwiązania realnie wpływające na działanie miast i przedsiębiorstw, także w kontekście cyberbezpieczeństwa w ramach budowanego Centrum Reputacyjnego Komunikacji Elektronicznej”.

Zachęcam do wyrażenia swojej opinii przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Zależy nam na opinii tych, którzy mogą chcieć takie sieci budować i eksploatować, którzy widzą nowe możliwości, dzięki ucyfrowieniu swoich działań, a do tej pory nie byli zarejestrowanymi operatorami telekomunikacyjnymi oraz do tych podmiotów, które chciałyby oprzeć swoje działania gospodarcze o takie sieci.
Jacek Oko, Prezes UKE

Chcemy być także bliżej Państwa - czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać - zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Komentarze