Reklama

Polityka i prawo

UKE: Dostępność serwisów oraz aplikacji operatorów pocztowych i telekomów wymaga poprawy

Autor. Mimi Thian/unsplash.com

„Zarówno serwisy internetowe jak i aplikacje mobilne nadal wymagają pracy nad wdrożeniem dostępności” - podkreśla Urząd Komunikacji Elektronicznej, odnosząc się do wyników badania dotyczącego dostępności platform i aplikacji firm telekomunikacyjnych i pocztowych.

„O dostępności serwisu internetowego możemy mówić wtedy, gdy osoby z niepełnosprawnością mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć oraz skorzystać z wygodnej nawigacji czy interakcji z serwisem. Natomiast osoby z niepełnosprawnością nie są jedynymi, które potrzebują tego, by informacje zamieszczane w internecie były dostępne. Osoba, która ma przemęczony wzrok, nie różni się aż tak bardzo od osoby trwale niedowidzącej. Dla obu tych użytkowników serwisu kontrast tekstu w stosunku do tła jest bardzo ważny" - tłumaczy UKE. 

Urząd podkreśla, że platformy internetowe muszą być uniwersalnie dostępne, aby mogły z nich korzystać wszystkie osoby

Czytaj też

Z myślą o potrzebach konkretnej grupy użytkowników

Badanie dotyczące wspomnianej wyżej dostępności serwisów i aplikacji firm telekomunikacyjnych i pocztowych zostało przeprowadzone przez „SoftCream Software Sp. z o.o." na zlecenie UKE. Zadaniem ekspertów była ocena „stanu dostosowania stron internetowych, stron mobilnych i aplikacji firm telekomunikacyjnych i pocztowych" pod kątem potrzeb „osób, objętych ryzykiem wykluczenia społecznego".

W trakcie badania specjaliści przeanalizowali dokładnie 34 strony firm telekomunikacyjnych, 15 witryn przedsiębiorców pocztowych oraz 20 aplikacji. 

Czytaj też

Nadal potrzebne są poprawki

„W tegorocznym badaniu dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych firm telekomunikacyjnych i pocztowych dwie aplikacje otrzymały ocenę dobrą, sześć aplikacji otrzymało ocenę dostateczną, pięć aplikacji otrzymało ocenę niedostateczną" - poinformowało UKE. 

Urząd wskazał, że w przypadku dwóch serwisów firm pocztowych odnotowano spadek poziomu dostępności cyfrowej. Równocześnie czterech operatorów poprawiło swój wynik. 

Z kolei, jeśli chodzi o serwisy przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej „w przypadku dwóch serwisów nastąpił spadek poziomu dostępności cyfrowej, natomiast sześciu operatorów poprawiło swój wynik" - wskazuje Urząd. 

W ocenie UKE badanie pokazało, że „zarówno serwisy internetowe jak i aplikacje mobilne nadal wymagają pracy nad wdrożeniem dostępności".

Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronie Centrum Informacji Konsumenckiej UKE .

Chcemy być także bliżej Państwa - czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać - zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama