Reklama

Strona główna

Sojusz na rzecz etyki cyberbezpieczeństwa w Europie

  • Fot. Eli Duke / Flickr
    Fot. Eli Duke / Flickr

Firmy badające obszar informatyki tworzą konsorcjum na rzecz ochrony wartości i rozwoju cyberbezpieczeństwa w Europie. Dostawcy rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, wzięli udział w spotkaniu inaugurującym powstanie europejskiego konsorcjum firm badawczych, które odbyło się w Zurychu. Konsorcjum będzie działać pod nazwą CANVAS.

Instytucja została powołana w odpowiedzi na obawy o prawa i wartości w Europie, spowodowane nasileniem działań zabezpieczających infrastrukturę cyfrową i dane.

CANVAS (Constructing an Alliance for Value-driven Cyber Security — utworzenie sojuszu na rzecz ochrony wartości w cyberbezpieczeństwie) skupia uczestników z różnych dziedzin naukowych, a jego celem jest regularne przeprowadzanie badań kwestii etycznych, prawnych, empirycznych i technicznych związanych z cyberbezpieczeństwem. Konsorcjum zamierza gromadzić i rozpowszechniać otrzymane wyniki, które pozwolą informować decydentów, ekspertów i opinię publiczną o rozwoju technologii bezpieczeństwa informatycznego oraz o zasadach zapewniania bezpieczeństwa bez ograniczania praw użytkowników.

Obecnie wszyscy starają się zabezpieczyć zasoby cyfrowe – mówi Sean Sullivan, doradca ds. bezpieczeństwa, F-Secure. – Powstrzymanie się od działania nie wchodzi w rachubę, biorąc pod uwagę wysokie umiejętności hakerów. Z kolei stosowanie zbyt opresyjnych środków szkodzi niewinnym ludziom i firmom chcącym wykorzystać nową technologię w jak największym stopniu. Rządy, przedsiębiorstwa i obywatele zwracają się do europejskiej branży cyberbezpieczeństwa z pytaniami o to, jak efektywnie zapewnić bezpieczeństwo. CANVAS pomoże nam w sformułowaniu odpowiedzi na te pytania – dodał. 

F-Secure, określany w projekcie CANVAS jako europejski lider branży cyberbezpieczeństwa, odegra istotną rolę, polegającą na dostarczaniu opinii ekspertów z branży oraz wymianie wniosków z innymi ekspertami. Firma poprowadzi również międzynarodowy warsztat, na którym zostaną omówione problemy bezpieczeństwa, przed jakimi stoją obecnie przedsiębiorstwa. Udzielone zostaną porady eksperckie dotyczące tworzenia zasobów (w tym programu szkoleń i otwartych kursów online) dla podmiotów związanych z cyberbezpieczeństwem. 

Projekt uzyskał trzyletnie finansowanie z Unii Europejskiej oraz szwajcarskiego Sekretariatu Stanu
ds. edukacji, badań i innowacji. Rozpoczęcie działań zbiega się w czasie z kilkoma nowymi europejskimi inicjatywami na rzecz cyberbezpieczeństwa, m.in. ogłoszoną niedawno przez Komisję Europejską umową o wartości 1,8 mld EUR ws. partnerstwa publiczno-prywatnego*, a także nowymi regulacjami prawnymi, takimi jak Dyrektywa ws. bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS).

Cyberbezpieczeństwo nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ ludzie korzystają
z infrastruktury cyfrowej w większym stopniu niż kiedykolwiek przedtem. Nie możemy jednak pozwolić na ochronę pewnych wartości kosztem innych. Wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów i danych muszą być utrzymane takie wartości, jak autonomia, prywatność
i równość. CANVAS będzie współpracować z ekspertami, przedsiębiorstwami i decydentami na rzecz znalezienia równowagi pomiędzy tymi potrzebami – mówi dr Markus Christen, pracownik badawczy Uniwersytetu w Zurychu i koordynator projektu CANVAS.

Czytaj też: Na arenach sportowych ważne jest także cyberbezpieczeństwo

Reklama

Komentarze (1)

  1. zy2w

    No właśnie etyka i bezpieczeństwo, najistotniejsza kwestia i nie tylko w kontekście ochrony prywatności. To bardzo fajnie że ktoś dostrzega te kwestie mimo tego że może zostać uznany za frajera ale trochę mi się to kojarzy z próbami zniesienia biedy za pomocą ustaw.

Reklama