Reklama

Polityka i prawo

Regionalne Systemy Ostrzegania poinformują o cyberzagrożeniach

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji/ Fot. Instytut Kościuszki
Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji/ Fot. Instytut Kościuszki

Ministerstwo Cyfryzacji i MSWiA uzgodniły wykorzystanie Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) do informowania społeczeństwa o nagle pojawiających się zagrożeniach dla użytkowanych systemów i urządzeń informatycznych - poinformowała na Facebooku minister cyfryzacji Anna Streżyńska.

Ustalono, że – zgodnie z przeznaczeniem Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) – przekazywane będą komunikaty dotyczące zagrożeń dla społeczeństwa, informujące o:

1) poważnych incydentach bezpieczeństwa w sieciach i systemach informatycznych,
2) zagrożeniach w cyberprzestrzeni o rozległym zasięgu i poważnych potencjalnych lub rzeczywistych
skutkach.

Czytaj też: Streżyńska: sprzedaż kart pre-paid zarejestrowanych na inne osoby jest działaniem legalnym

Jako poważne incydenty rozumiane są incydenty lub grupy incydentów, które powodują lub mogą spowodować znaczny wpływ na ciągłość działania usług kluczowych świadczonych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej, znaczną szkodę dla bezpieczeństwa publicznego, interesów międzynarodowych, w tym interesów gospodarczych, poziomu zaufania do instytucji publicznych, swobód obywatelskich lub zdrowia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto NASK opublikuje na potrzeby RSO poradniki dotyczące sposobów ochrony oraz metod postępowania w przypadkach wystąpienia zagrożeń. Dzięki Regionalnemu Systemowi Ostrzegania każdy, kto ma dostęp do internetu, telewizji publicznej lub posiada zainstalowaną bezpłatną aplikację na telefon komórkowy (smartfon), może być powiadomiony o potencjalnych zagrożeniach lub klęskach żywiołowych.

Komentarze