Reklama

Polityka i prawo

Streżyńska: sprzedaż kart pre-paid zarejestrowanych na inne osoby jest działaniem legalnym

Fot. mroach / Flickr / domena publiczna
Fot. mroach / Flickr / domena publiczna

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska w odpowiedzi na poselską interpelację dotyczącą obowiązku rejestracji kart SIM napisała, że w świetle obowiązujących przepisów, sprzedaż kart pre-paid zarejestrowanych na inne osoby jest działaniem dopuszczalnym i w pełni legalnym. Nawet w przypadku wprowadzenia zakazu wtórnego obrotu kartami dostawców funkcjonujących na polskim rynku, nie ma aktualnie możliwości wyeliminowania obrotu kartami dostawców zagranicznych, głównie ze względu na gwarantowane swobody traktatowe.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Ołdakowski, w formie interpelacji poselskiej nr 13200 zadał minister cyfryzacji Annie Streżyńskiej pytania w sprawie obowiązku rejestracji kart SIM. W interpelacji poseł Ołdakowski pisze, że Ustawa – Prawo telekomunikacyjne z 2016 r. stanowi, że posiadacz karty przedpłaconej pre-paid zobowiązany jest ją zarejestrować u operatora sieci, co oznacza przypisanie danego numeru telefonu komórkowego do konkretnej osoby. W ustawie nie znajdują się informacje jak należy postąpić z kartą przedpłaconą po osobie zmarłej, ponieważ potwierdzenie danych osobowych następuje tylko w momencie rejestracji przed rozpoczęciem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez operatora. Ustawa nie wprowadza obowiązku uaktualniania danych od posiadaczy kart przedpłaconych oraz nie zabrania ich sprzedaży osobom trzecim, które pozostają anonimowe.

W opinii interpelującego posła, wykorzystanie tak, jak wyżej opisano, zakupionych kart pre-paid mija się z celem ustawy antyterrorystycznej na podstawie, której został wprowadzony obowiązek rejestracji kart przedpłaconych do telefonów komórkowych. Tak zakupione numery mogą być wykorzystane do przestępstw, a sprawca będzie pozostawał anonimowy co może utrudnić prowadzenie śledztwa przez odpowiednie służby. Z upływem czasu takich kart będzie przybywać, co zwiększy już tak szeroką sprzedaż zarejestrowanych kart do telefonów komórkowych pre-paid w Internecie.

W związku z opisanymi wyżej wątpliwościami, interpelujący poseł zapytał minister Streżyńską: czy Ministerstwo Cyfryzacji dostrzega potencjalny problem oraz czy spadkobiercy powinni informować operatorów o śmierci użytkownika karty pre-paid. Ponadto poseł wyraził zaniepokojenie, czy sprzedaż zarejestrowanych kart przedpłaconych, zarejestrowanych na inne osoby jest zgodne z prawem.

Czytaj też: Minister Streżyńska: Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo sektora finansowego

Minister Streżyńska odpowiedziała, że zmiany ustawy – Prawo telekomunikacyjne w zakresie obowiązku rejestracji kart przedpłaconych (pre-paid) zostały wprowadzone ustawą o działaniach antyterrorystycznych. Jej gospodarzem było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialne między innymi za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Kwestia wtórnego obrotu kartami przedpłaconymi była według Anny Streżyńskiej sygnalizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji już na etapie przygotowywania przepisów ustawy. Ministerstwo Cyfryzacji wskazywało, że rejestracja kart przedpłaconych, jako sposób realizacji celów ustawy, jest mechanizmem o niskiej efektywności. Jednocześnie wymaga dużego wysiłku organizacyjnego i finansowego po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Co więcej, resort cyfryzacji według minister Streżyńskiej podnosił, że rejestracja kart przedpłaconych może skutkować rozwojem wtórnego obrotu kartami tak, aby niejako obejść przepisy ustawy. Niektóre państwa członkowskie (np. Czechy) właśnie ze względu na identyfikowane konsekwencje i problemy wynikające z obowiązkowej rejestracji kart przedpłaconych, nie zdecydowały się na wprowadzenie takiego obowiązku. Wszystkie argumenty przemawiające za niską efektywnością rozwiązania były kierowane przez przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji do gospodarza procesu legislacyjnego, tj.resortu spraw wewnętrznych i administracji, w trakcie prac roboczych nad projektem ustawy.

W świetle obowiązujących przepisów, sprzedaż kart pre-paid zarejestrowanych na inne osoby jest zdaniem Anny Streżyńskiej działaniem dopuszczalnym i w pełni legalnym. Nawet w przypadku wprowadzenia zakazu wtórnego obrotu kartami dostawców funkcjonujących na polskim rynku, nie ma aktualnie możliwości wyeliminowania obrotu kartami dostawców zagranicznych, w szczególności ze względu na gwarantowane swobody traktatowe.

Według minister cyfryzacji Ustawa - Prawo telekomunikacyjne nie reguluje natomiast kwestii informowania dostawców usług o śmierci użytkownika karty pre-paid, pozostawiając to zagadnienie ogólnym zasadom dziedziczenia. Zdaniem Anny Streżyńskiej, zgodnie z nimi prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. W interesie spadkobiercy jest więc zabezpieczenie składników majątkowych po zmarłym, w tym również karty pre-paid tak, aby nie korzystały z niej osoby nieuprawnione. Należy wskazać, że aktywność nieużywanej karty przedpłaconej, która nie została odpowiednio i terminowo doładowywana, wygasa z upływem okresu wskazanego w regulaminie dostawcy usług. W opinii minister cyfryzacji, mając powyższe na uwadze, nie wydaje się konieczne informowanie dostawcy o śmierci abonenta karty pre-paid, chyba że spadkobierca chce korzystać z dotychczasowego numeru telefonu spadkodawcy lub obawia się tego, że karta mogłaby zostać wykorzystana przez osoby nieuprawnione.

Reklama

Komentarze

    Reklama