Cyberbezpieczeństwo

PSE zabezpieczy się przed cyberatakami z pomocą izraelskiego potentata

FOT. PSE
FOT. PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA oraz izraelski operator systemu przesyłowego i dystrybucyjnego Israel Electric Corporaction Limited podpisali 29 stycznia 2018 r. w Hajfie porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym. Ze strony PSE SA porozumienie podpisał Eryk Kłossowski - Prezes Zarządu, natomiast ze  strony partnera izraelskiego Yosi Shneck SVP, Information &  Communication.

Niezwykle cenię porozumienie z Israel Electric Corporation Limited,  szczególnie dlatego, że  opiera się ono na wzajemnym zaufaniu - podkreślił Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE. Zyskujemy doświadczonego partnera, skutecznego w walce z cyberprzestępczością. Jest to  niezwykle ważne w czasach, kiedy  cyberprzestępcy i cyberterroryści rozwijają współpracę pomiędzy sobą i tworzą coraz bardziej zaawansowane narzędzia ataków. Dlatego też operatorzy infrastruktury krytycznej nie mogą prowadzić walki z nimi samotnie i powinni współpracować. Nasze porozumienie zawarte w  Hajfie jest tego doskonałym przykładem – dodał prezes Kłossowski.

Na mocy porozumienia, strony zobowiązały się do wzajemnej pomocy w zakresie walki z cyberzagrożeniami, wymiany doświadczeń z zakresu cyberbezpieczeństwa. Przewidziane jest też wspólne przeprowadzanie badań związanych z tą tematyką i dzielenie się wiedzą o bieżących zagrożeniach oraz podejmowanie innych działań w walce z cyberprzestępcami. Celem współpracy ma być stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego obu przedsiębiorstw, szczególnie w  zakresie szybkiego wykrywania zagrożeń i skutecznej walki z nimi. Ważnym elementem ma być również wymiana informacji o zagrożeniach i podatnościach na ataki cybernetyczne, a także realizacja wspólnych projektów oraz  opracowywanie scenariuszy przeciwdziałania występowaniu sytuacji krytycznych.

Israel Electric Corporation Limited (IEC) założone w 1923 roku jest wyłącznym zintegrowanym dostawcą energii elektrycznej w państwie Izrael. Dodatkowo odpowiada również za generowanie, przesyłanie i dystrybucję energii. Należy do liderów w regionie pod względem dbałości o  poziom  cyberbezpieczeństwa zarówno przedsiębiorstwa, jak i infrastruktury.

W PSE SA od grudnia 2016 r. działa Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe (CERT PSE). Jego rolą jest zapewnienie szeroko rozumianego wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dla użytkowników w przedsiębiorstwie oraz współpraca z innymi jednostkami tego typu w kraju oraz  za granicą. CERT PSE współpracuje m.in. z CERT amerykańskim oraz z sektora energetycznego – norweskim i austriackim. CERT PSE jest również akredytowanym członkiem międzynarodowej organizacji Trusted Introducer, co  świadczy o jego profesjonalizmie i  doświadczeniu.

Źródło: Energetyka24.com

Komentarze