Reklama

Polityka i prawo

Powstało Europejskie Stowarzyszenie ds. Cyberbezpieczeństwa

  • Ilustracja: Orbital ATK

W Brukseli, w obecności premiera Estonii Andrusa Ansipa oraz Gustava Oettingera komisarza ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Europejskim Stowarzyszeniem ds. Cyberbezpieczeństwa, a Komisją Europejską.

Europejskie Stowarzyszenie ds. Cyberbezpieczeństwa (ECSO) to nowe stowarzyszenie, założone w ramach kontraktowego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, z inicjatywy KE. KE chce wzmocnienia współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym tak, aby stymulować badania i rozwój nowych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz aby tworzone rozwiązania odpowiadały realnym potrzebom w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego.  ECSO powstało po to, by ułatwić sektorowi prywatnemu dostęp do tych funduszy. Warto tu zaznaczyć, że KE inwestuje w partnerstwo publiczno – prywatne zakładając jednocześnie, że przedsiębiorcy europejscy zainwestują trzy razy tyle. Pieniądze przeznaczone przez KE maja stać się impulsem do działania, a ECSO ma przede wszystkim połączyć inicjatywy przedsiębiorców z różnych krajów UE.

Już ponad 135 podmiotów (m.in. MŚP, uniwersytetów, ośrodków naukowo- badawczych złożyło aplikacje członkowskie). Nie wiadomo ile z nich pochodzi z Polski, ponieważ Ministerstwo Cyfryzacji nie udziela informacji na ten temat bez ich zgody. Dzięki powołaniu stowarzyszenia, jego członkowie będą mogli aplikować o 450 mln euro, dostępnych w ramach przyszłych projektów realizowanych z programu HORYZONT 2020. 

7 lipca w Brukseli odbyło się pierwsze Nadzwyczajne Zgromadzenie ECSO. Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MC, gen. bryg. Włodzimierz Nowak został wybrany do Rady Dyrektorów i tym samym będzie reprezentował Polskę, podczas pierwszej kadencji. W najbliższych tygodniach nastąpi zakończenie budowy struktur organizacji. Rozpoczną się konkretne merytoryczne prace nad propozycjami projektów, które będą mogły być finansowane ze środków HORYZONT 2020. Wciąż nie wiadomo czy będą miały one charakter wyłączenie techniczny czy również interdyscyplinarny. W ramach funduszy uzyskanych przez firmy, które wejdą do ECSO jak najbardziej możliwe będzie budowanie rozwiązań komercyjnych. Komisji zależy przede wszystkim na rozwoju innowacyjności i technologii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w Europie tak, aby wzrastało bezpieczeństwo usług świadczonych na jednolitym rynku cyfrowym. Oraz by to Europa była liderem w tworzeniu nowych technologii.

Ministerstwo Cyfryzacji zajmuje się promowaniem European Cyber Security Organisation. Członkostwo generała Nowaka pozwoli Polsce na uzyskanie  znaczącego głosu w kierunkowych działaniach organizacji. Dlatego Ministerstwo będzie dążyło do promowania polskich przedsiębiorstw i polskiej myśli technicznej w krajach UE. Ponadto zamierza wspomóc polskich przedsiębiorców  zajmujących się bezpieczeństwem teleinformatycznym w jak najpełniejszym wykorzystaniu funduszy unijnych na rozwijanie własnej działalności.  Zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji będzie to także sposób na wzmocnienie wzrostu  gospodarczego z dwóch powodów: po pierwsze coraz lepsze rozwiązania techniczne pozwolą lepiej zabezpieczać rynek cyfrowy w Polsce. Dzięki temu, że usługi cyfrowe będą bezpieczniejsze - będą cieszyć się większym zainteresowaniem. Po drugie: rozwój firm zajmujących się bezpieczeństwem teleinformatycznym sam w sobie wpłynie pozytywnie na polską gospodarkę. Nie wyklucza się również bliskiej współpracy z NC Cyber.

Czytaj też: Komisja Europejska podpisała porozumienie z branżą cyberbezpieczeństwa

Komentarze