Reklama

Polityka i prawo

Związek Cyfrowa Polska: regulacje UE dot. rozwoju AI wymagają doprecyzowania

Fot. Possessed Photography/unsplash.com
Fot. Possessed Photography/unsplash.com

Regulacje UE ws. rozwoju sztucznej inteligencji (AI) pomogą w jej rozwoju w ramach Wspólnoty, wymagają jednak doprecyzowania - podkreślił Związek Cyfrowa Polska.

W przesłanym do Brukseli stanowisku Związek Cyfrowa Polska (ZCP) poparł zapewnienie pewności prawa na potrzeby ułatwienia inwestycji i innowacji w dziedzinie AI oraz wsparcie rozwoju jednolitego rynku zastosowań technologii sztucznej inteligencji.

Zdaniem ZCP doprecyzowania wymagają przepisy dotyczące równowagi w zakresie odpowiedzialności dostawców oraz podmiotów wdrażających i użytkowników sztucznej inteligencji (AI). Niezbędne jest również ustalenie pewnych definicji, aby uczynić przepisy bardziej precyzyjnymi i dostosowanie wybranych wymogów do realiów rynkowych i możliwości podmiotów pracujących ze sztuczną inteligencją - ocenił Związek Cyfrowa Polska.

Stoimy na stanowisku, że projekt Rozporządzenia jest pomocny w zapewnieniu jasnych ram prawnych dla zastosowań AI obarczonych wysokim ryzykiem. Z entuzjazmem przyjmujemy system regulacyjny zbudowany wokół analizy ryzyka, który nie tworzy niepotrzebnych ograniczeń handlu oraz wyrasta ze zrozumienia przez Komisję Europejską znaczenia sztucznej inteligencji dla kluczowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i europejskiej gospodarki - podsumował w swoim stanowisku Związek Cyfrowa Polska.

Projektowane przez KE przepisy Aktu ws. sztucznej inteligencji mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności systemów AI z prawami podstawowymi w UE, a także ułatwienie inwestycji, innowacje i rozwój tej technologii w państwach Wspólnoty. Obecnie KE prowadzi konsultacje ws. projektowanych przepisów.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama
Źródło:PAP

Komentarze