Reklama

Polityka i prawo

Zmiany w Funduszu Szerokopasmowym. Są uwagi do projektu

Autor. www.rawpixel.com

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego był celem obrad Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. W czasie posiedzenia zgłoszono szereg uwag.

Reklama

Procedowane rozporządzenie ma zmienić zapisy rozporządzenia z 13 kwietnia 2021 roku w sprawie „szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego”. Przepisy mają zostać dostosowane do aktualnego stanu prawnego w kwestii Koordynatora Szerokopasmowego.

Reklama

Na podstawie nowych przepisów nabory wniosków w celu wsparcia w postaci dofinansowania Koordynatorów Szerokopasmowych ze środków Funduszu Szerokopasmowego mają mieć uproszczony charakter. Jedynym warunkiem uzyskania wsparcia będzie zapewnienie, że Koordynator Szerokopasmowy został rzeczywiście wyznaczony np. spośród pracowników wnioskującego urzędu gminy albo powiatu – czytamy w opisie projektu rozporządzenia.

Czytaj też

Koordynator Szerokopasmowy - zadania

Koordynator Szerokopasmowy ma reprezentować gminę lub powiat w kwestiach dotyczących sieci szerokopasmowych, a szczególnie jeśli chodzi o stan fakytyczny i porównanie go z danymi z systemu SIDUSIS i zgłaszaniem ewentualnych uwag w sprawie zapotrzebowania na dostęp do szybkich łączy. Będzie też odpowiadać za punkt kontaktowy dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych odpowiadających za sieci szerokopasmowe czy planujących ich budowę na danym terenie, a także prowadzić działania promocyjne i wspierające rozwój dostępu do szybkiego internetu.

Reklama

Dofinansowanie lub finansowanie funkcjonowania Koordynatora Szerokopasmowego ma być możliwe ze środków Funduszu Szerokopasmowego.

Jak informowaliśmy na łamach CyberDefence24.pl, stan rachunku szerokopasmowego na koniec 2021 r. wyniósł blisko 144,99 mln zł. Wśród wydatków znajdowało się m.in. pokrycie kosztów działalności NASK, aplikacji „STOP COVID” i infolinii sanitarnych, a także organizacji Szczytu Cyfrowego ONZ. Znaczną sumę przeznaczono na rachunek cyberbezpieczenstwa.

Z kolei w październiku ub.r. podawaliśmy , że wedle założeń rządu - 931 tys. gospodarstw domowych ma zostać objętych zasięgiem sieci szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast 800 mln euro to planowo środki na zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

Minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował w tym tygodniu, że „przy optymistycznych założeniach środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) mogą trafić do Polski już w wakacje”.

/NB

Czytaj też

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama