Reklama

Polityka i prawo

Przychody Funduszu Szerokopasmowego w 2021 r. wyniosły ponad 128 mln zł

Autor. pxfuel.com

Stan rachunku szerokopasmowego na koniec 2021 r. wyniósł blisko 144,99 mln zł. Wśród wydatków znajdowało się m.in. pokrycie kosztów działalności NASK, aplikacji „STOP COVID” i infolinii sanitarnych, a także organizacji Szczytu Cyfrowego ONZ. Znaczną sumę przeznaczono na rachunek cyberbezpieczenstwa.

Reklama

Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wskazał podczas posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, że w 2021 roku przychody Funduszu Szerokopasmowego wyniosły 128 241 053 zł. Pochodziły one z głównych kanałów finansowych, w tym m.in. z części opłat ponoszonych przez operatorów. 

Reklama

Jeśli chodzi o łączne wydatki wyniosły one 53,31 mln zł. Środki zostały przeznaczone na np. uzupełnienie dotacji celowej na wykonywanie zadań NASK (18,56 mln zł), działalność badawczą Instytutu Łączności (1,7 mln zł), organizację Szczytu Cyfrowego ONZ (17,86 mln zł), a także zabezpieczenie aplikacji „STOP COVID” i infolinii sanitarnych (3,49 mln zł). 

Stan rachunku szerokopasmowego na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 144, 99 mln zł, przy czym obejmuje on kwotę 55,66 mln zł, która jest przeznaczona na walkę z epidemią COVID-19” – poinformował Adam Andruszkiewicz.

Reklama

Czytaj też

Szeropasmowy internet

Przedstawiciel Kancelarii Premiera podkreślił, że w ubiegłym roku prowadzono prace nad dostępem do szybkiego internetu w regionach, gdzie występują tzw. białe plamy. Minister dodał jednak, że w połowie 2021 roku Komisja Europejska znowelizowała jedno z rozporządzeń (tzw. GBR) dotyczące pomocy publicznej m.in. na rynku telekomunikacyjnym, co sprawiło, że doszło do zawieszenia wniosków o wsparcie na określone cele. 

„W ciągu 2021 i na początku 2022 roku pracowaliśmy szeroko nad pilotażową interwencją Funduszu w obszarze szerokopasmowego dostępu internetu” – zaznaczył Adam Andruszkiewicz. Jak przekazał, według założeń administracji gminy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na np. budowę sieci do gospodarstw domowych

Co więcej, polski rząd postanowił doposażyć cyfrowo domy pomocy społecznej (szczególnie dotknięte pandemią), wykorzystując środki Funduszu Szerokopasmowego. „Liczba beneficjentów wyniosła 380 na poziomie powiatu” – wskazał sekretarz stanu w KPRM. 

Czytaj też

Prognozy

Odnosząc się do prognoz, minister wskazał, że zgodnie z szacunkamim roczne przychody Funduszu Szerokopasmowego wyniosą 160 mln zł, „a więc nie są to środki prowadzenia szerokich interwencji”. 33 mln zł zabezpieczono na koszty związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19.

Warto także zaznaczyć, że z Funduszu został zasilony rachunek cyberbezpieczenstwa w wysokości 7 mln zł, z którego finansowane będą świadczenia dla osób zajmujących się cyberbezpieczenstwem, pracujących w sektorze publicznym.

Czytaj też

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Komentarze