Reklama

Polityka i prawo

Dostęp do internetu w całej Polsce. Nie będzie więcej białych plam?

Ile osób otrzyma dostęp do szerokopasmowego internetu?
Ile osób otrzyma dostęp do szerokopasmowego internetu?
Fot. POPC/ screen CyberDefence24.pl

Tzw. białe plamy, czyli miejsca bez dostępu do szerokopasmowego internetu, to wciąż zmora wielu mieszkańców Polski. Rząd chce je zlikwidować – co zapowiadane jest od co najmniej kilku lat – i pokryć problematyczne obszary w 100 proc. szybkim internetem. Mają w tym pomóc środki z Krajowego Planu Odbudowy. Plan działania przedstawił Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w KPRM.

931 tys. – tyle gospodarstw domowych ma zostać objętych zasięgiem sieci szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Z kolei 800 mln euro to planowo środki na zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

W środę odbyło się spotkanie prasowe, podczas którego przedstawiono założenia budowy infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach programów finansowanych ze środków Funduszy Europejskich.

Celem jest likwidacja tzw. białych plam, czyli miejsc niebojętych zasięgiem szybkich łączy internetowych. Dzieje się tak z różnych przyczyn: na przykład trudnych warunków technicznych czy oceny operatora, który może stwierdzić, że poprowadzenie światłowodów w danym miejscu - krótko mówiąc - „nie opłaca się”.

Stąd w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (I osi priorytetowej) ogłaszano konkursy, których beneficjenci mogli otrzymać dofinansowanie do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. W ten sposób możliwy był dostęp do szybkiego internetu na terenach mniej zaludnionych, a przez co nieaktrakcyjnych dla firm komercyjnych, gdyby mieli finansować infrastrukturę jedynie z własnych środków.

Czytaj też

POPC – realizacja

W czasie spotkania podsumowano przebieg konkursów z POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) i przedstawiono efekty działań za lata 2014-2020: od 2015 roku zorganizowano 70 naborów na projekty inwestycyjne, które miały przyczynić się do zwiększenia dostępu do szerokopasmowego internetu.

Efekt I osi POPC, w ramach której wykorzystano 1,02 mld euro:

Podsumowanie I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Podsumowanie I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Fot. Screen CyberDefence24.pl/ materiały: Cyfryzacja KPRM

Program POPC zakładał też: cyfryzację urzędów i rozwój e-usług; podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych oraz rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego i wzmocnienie ich odporności na cyberzagrożenia.

Jakie perspektywy na przyszłość?

Jakie są założenia dla projektu tworzenia szerokopasmowego internetu w najbliższej przyszłości? Program ma teraz objąć powiaty lub obszary zbliżone, gdzie jeszcze nie ma dostępu do łączy o wysokiej przepustowości. Projekty mają mieć wymiar bardziej „lokalny” - chodzi o to, by każdy, kto wyrazi taką chęć mógł w efekcie zostać podłączony do internetu. Celem jest także poszerzenie bazy podmiotów, które ubiegają się o dofinansowanie.

Do rozdysponowania jest w sumie 2 mld euro, nowością będzie fakt ciągłego wyznaczania tzw. białych plam, by dążyć do ich realnego wyeliminowania.

Obecnie trwają konsultacje społeczne i prace nad dokumentacją projektową. Na przełomie roku ma nastąpić ogłaszanie konkursów i uruchamianie naborów do konkursów.

Harmonogram wdrażania szerokopasmowego internetu w Polsce
Harmonogram wdrażania szerokopasmowego internetu w Polsce
Fot. Screen CyberDefence24.pl/ Cyfryzacja KPRM

Jak podkreślili obecni podczas spotkania Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Eliza Pogorzelska, dyrektor Biura Projektów Sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, nowością będzie też proces ciągłej inwentaryzacji i konsultacji planów inwestycyjnych.

W ocenie wniosków mają być również brane pod uwagę bariery inwestycyjne (to np. sytuacja, kiedy właściciel danego terenu nie zgadza się na internet światołowodowy na tym obszarze, co uniemożliwia innym korzystanie z szybkiej sieci – red.). Jednak podmioty, które będą ubiegały się o dofinansowanie będą musiały na wstępie zobowiązać się do 100 proc. pokrycia terenu.

Czytaj też

Internet dla wszystkich?

Plan zakłada, że w IV kwartale 2024 roku 100 tys. gospodarstw domowych zostanie podłączonych do szerokopasmowego internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s; w IV kwartale 2025 roku – kolejne 400 tys. gospodarstw domowych z szybkim dostępem do sieci (co najmniej 100 Mb/s); a II kwartał 2026 roku – 431 tys. gospodarstw domowych.

To zakłada jeden optymistyczny scenariusz: 100 proc. pokrycie terenu Polski internetem szerokopasmowym i likwidację białych plam.

Podział środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy – poza wspomnianymi 800 mln euro na zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego – to także 1,4 mld euro na zaawansowane usługi cyfrowe oraz 49,7 mln euro na pomoc techniczną.

Czytaj też

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Komentarze