Reklama

Polityka i prawo

Wyższe wynagrodzenia dla cyberekspertów. Jest projekt rozporządzenia

Fot. ThisisEngineering RAEng/ Unsplash

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się punkt dotyczący projektu rozporządzenia w sprawie wysokości świadczenia teleinformatycznego osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

W grudniu br. prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa .

Ustawa zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa. Będą z niego finansowane świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa. Ma to zagwarantować konkurencyjne wynagrodzenia dla specjalistów zatrudnionych w administracji publicznej i w służbach specjalnych.

Teraz w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się punkt dotyczący projektu rozporządzenia, który ma zawierać rozwiązania, mające poprawić konkurencyjność instytucji publicznych względem prywatnych podmiotów w zakresie oferowanych płac dla ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa.

Kiedy świadczenia teleinformatyczne?

Zgodnie z podpisaną w tym miesiącu przez prezydenta ustawą o szczególnych zasadach wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa - od 1 marca 2022 r. planowane jest wypłacanie świadczenia teleinformatycznego (będącego dodatkiem do wynagrodzenia za pracę, a w przypadku funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych świadczeniem pieniężnym) dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem państwa.

Rozporządzenie, którego projekt trafił właśnie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów określa minimalną i maksymalną wysokość świadczenia teleinformatycznego, w zależności od wykonywanych zadań.

Dla kogo dodatek za pracę?

Jak czytamy w komunikacie KPRM, wysokość dodatku będzie zależna od doświadczenia w wykonywaniu danego zadania, co ma być dodatkową zachętą do dalszego rozwoju oraz kontynuowania pracy w ramach określonej jednostki.

Dodatki mają otrzymać osoby, które realizują kluczowe zadania w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W zależności od zakresu obowiązków, eksperci mają otrzymać do 30 tys. zł za realizację zadań, takich jak: analiza szkodliwego oprogramowania, badanie bezpieczeństwa, podatności i testowanie sprzętu lub oprogramowania, czy też rozwijanie specjalistycznych narzędzi technicznych wspomagających realizację zadań z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Dodatkowe fundusze mają otrzymać też osoby, do których obowiązków należą m.in. analiza powłamaniowa, budowa i utrzymanie systemów monitorowania i detekcji incydentów, czy też prowadzenie analiz incydentów poważnych oraz powiązań pomiędzy incydentami.

Osoba ubiegająca się o dodatek będzie musiała udowodnić, że posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego wykonywania swoich obowiązków. Będzie się to odbywało na podstawie listy certyfikatów, które poświadczą, że ich posiadacz dysponuje niezbędnymi kwalifikacjami. Inną przesłanką do otrzymania świadczenia będzie zajęcie pierwszego miejsca w specjalistycznych ćwiczeniach cyberbezpieczeństwa, takich jak np.: Core NetWars Tournament czy Cyber Defense NetWars. Osoby nieposiadające żadnego z tych osiągnięć, będą musiały zdać egzamin.

"Wstępnie szacujemy się, że świadczenie teleinformatyczne będzie mogło otrzymać ok. 1000 pracowników - przede wszystkim z Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego poziomu krajowego (tzw. CSIRT), służb specjalnych, ministerstw, Kancelarii Prezydenta, Sejmu czy Senatu" - wskazuje KPRM.

/KPRM

Chcemy być także bliżej Państwa - czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać - zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Komentarze