Reklama

Polityka i prawo

Prezydent podpisał ustawę o wynagrodzeniach dla ekspertów cyberbezpieczeństwa

Fot. Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl)/Twitter
Fot. Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl)/Twitter

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę ustawę o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Przypomnijmy, że ustawa zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa. Będą z niego finansowane świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa. Ma to zagwarantować konkurencyjne wynagrodzenia dla specjalistów zatrudnionych w administracji publicznej i w służbach specjalnych.

Według ustawy Fundusz Cyberbezpieczeństwa będzie miał formę państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. W przepisach stwierdzono, że w roku utworzenia, Fundusz zostanie zasilony środkami z budżetu państwa, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego i Funduszu Szerokopasmowego.

Ma on być finansowany przede wszystkim z kar pieniężnych nałożonych zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. 

Jak wyjaśniono, świadczenie ma przysługiwać określonej grupie osób. Wśród nich realizującym zadania w CSIRT poziomu krajowego; w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa; obsługującym Pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa, a także osobom realizującym zadania dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa m.in. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów albo ministrom, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów, Policji czy Służbie Ochrony Państwa.

Wysokość wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego nie może przekroczyć dwudziestojednokrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej określonej w ustawie budżetowej (według obecnych mnożników to ok. 42 tys. zł).


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze