Reklama

Polityka i prawo

Ustawa kluczowa dla 5G w Polsce przyjęta przez rząd

Fot. Coyotechnical/Pixabay
Fot. Coyotechnical/Pixabay

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. nowelizację megaustawy. Dzięki niej ma być łatwiej i taniej dotrzeć z szybkim internetem tam, gdzie dziś jest to nieopłacalne lub niemożliwe.

Megaustawa przede wszystkim likwiduje bariery administracyjno-prawne hamujące rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. Dzięki nowelizacji wszyscy będziemy mogli się cieszyć lepszym zasięgiem i dostępem do szerokopasmowego internetu. Z perspektywy korzyści rozbudowa nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej to nie tylko walka z wykluczeniem cyfrowym, ale także tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju biznesu i nowych inwestycji, a co za tym idzie rozwój naszego kraju.

Co się zmieni?

Megaustawa likwiduje szereg barier administracyjnych,m.in. obniżając koszty inwestycji telekomunikacyjnych. Po długich konsultacjach, strona publiczna zdecydowała się obniżyć pobierane od operatorów opłaty o 90%. Dzięki temu, nawet najrzadziej zaludnione, a co za tym idzie najtrudniejsze inwestycyjnie tereny będą miały dostęp do najnowocześniejszej sieci!

Powołany zostanie Fundusz Szerokopasmowy z rocznym budżetem ok. 140 mln. zł. Dzięki Funduszowi Państwo będzie mogło dofinansować budowę i rozwój sieci telekomunikacyjnej, która dziś staje się kolejnym filarem infrastruktury nowoczesnego Państwa, tak jak kiedyś drogi i elektryczność.

Megaustawa wprowadza tzw. umowy inwestycyjne samorządów. Dzięki temu narzędziu gospodarze lokalnych wspólnot będą mogli w większym stopniu wpływać na pobudzenie lokalnych inwestycji. Obywatele będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania ze środków samorządów na przyłączenie do sieci ich domów i mieszkań.

Polepszy się zasięg usług telekomunikacyjnych w uzdrowiskach, parkach narodowych, rezerwatach przyrody.

Dzięki megaustawie obywatele będą mieli pewność, że przepisy w zakresie natężenia pola elektromagnetycznego są przestrzegane. Temu służą nie tylko przepisy zwiększające poziom kontroli, sprawozdawczości i przejrzystości działań operatorów, ale także budowany obecnie system SI2PEM. To darmowa aplikacja, dzięki której każdy będzie mógł sprawdzić natężenie pola koło domu albo miejsca pracy.

Prezes UKE będzie mógł zawierać z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi tzw. umowy zasięgowe, zobowiązujące operatorów do zapewnienia odpowiedniej jakości usług mobilnych nawet na obszarach trudnych geograficznie

Przyjęte rozwiązania wpisują się przede wszystkim w założenia „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” oraz zalecenia Komunikatu Komisji Europejskiej „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego” (chodzi m.in. o upowszechnienie do 2025 r. dostępu do szerokopasmowego internetu znacznie większej szybkości niż obecnie).

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Reklama

Komentarze

    Reklama