Reklama

Polityka i prawo

UKE ogłasza aukcję na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Pierwszy krok w stronę 5G w Polsce

Fot. PIX1861/Pixabay
Fot. PIX1861/Pixabay

Aukcja obejmie 4 ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Każda rezerwacja będzie obejmować blok częstotliwości o szerokości 80 MHz i będzie ważna do 30 czerwca 2035 r.

W aukcji będą mogły wziąć udział jedynie podmioty legitymujące się odpowiednim doświadczeniem na polskim rynku telekomunikacyjnym i wiarygodnością finansową. Każdy uczestnik aukcji będzie mógł uzyskać jedną rezerwację częstotliwości. Dla każdej z czterech rezerwacji cena wywoławcza wynosi 450 mln zł. Prezes UKE przewiduje, że wpływy do budżetu państwa z aukcji pasma 3,6 GHz wyniosą 1.9 miliarda złotych. Analitycy prognozują, że wpływy mogą być nawet większe i sięgnąć 4.1 milarda złotych.

Warunki aukcji pozwalają uzyskać wystarczająco duży, ciągły blok widma na potrzeby świadczenia nowoczesnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych i zobowiązują do wykorzystywania go zgodnie z zapisami decyzji harmonizacyjnej Komisji (UE) 2019/235.

Na zwycięzców aukcji nałożone zostaną zobowiązania do rozwoju sieci, w ramach których każdy operator będzie zobligowany do uruchomienia minimum 700 stacji bazowych wykorzystujących przydzielone częstotliwości do końca 2025 r. W wyniku realizacji zobowiązań w Polsce uruchomionych zostanie co najmniej 2800 stacji bazowych.

Tym samym aukcja umożliwi rozwój w Polsce sieci o wysokiej przepustowości, wykorzystujących w szczególności technologię 5G.

Ogłoszenie aukcji realizuje obowiązek zreorganizowania i umożliwienia użytkowania wystarczająco dużych bloków z pasma 3,6 GHz do końca 2020 roku dla ułatwienia realizacji sieci 5G nałożony na państwa członkowskie w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej   (art. 54 w zw. z motywem 135 EKŁE).

Określone w ramach aukcji zobowiązania pokryciowe, stosownie do pojemnościowego charakteru zakresu 3480-3800 MHz, dają impuls do realizacji celów stawianych przez Komisję Europejską, tj.:

  • komercyjnego uruchomienia sieci 5G w co najmniej jednym dużym mieście na koniec 2020 r.,
  • zapewnienia dostępu do sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich na koniec roku 2025.

Aukcja rozpoczyna się z dniem 6 marca 2020 r. Termin na złożenie ofert wstępnych w Aukcji upływa z dniem 23 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00. Pierwsza fala konsultacji częstotliwości 3,4 - 3,8 zakończyła się w styczniu. Druga 27 lutego.

AK/Informacja prasowa UKE

Reklama

Komentarze

    Reklama