Reklama

Polityka i prawo

Trwają szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla polityków. MON „w gotowości do ich przeprowadzenia także w innych terminach”

fot. Sejm.gov.pl
fot. Sejm.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wniosek Kancelarii Sejmu organizują szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla parlamentarzystów. Mają przejść je zainteresowani, którzy na koniec dostaną świadectwo uczestnictwa. MON deklaruje, że jest otwarty na przeprowadzenie ich również w innych terminach. 

Szkolenia odbywają się między 19 a 22 lipca w Akademii Sztuki Wojennej, mają w nich wziąć udział zainteresowani politycy, jako pierwszy poinformował o nich portal WP.pl.

Z odpowiedzi udzielonej nam przez Ministerstwo Obrony Narodowej wynika, że była to inicjatywa ministra obrony Mariusza Błaszczaka na wniosek Kancelarii Sejmu, a warsztaty dla posłów odbywają się pod hasłem „Cyberhigiena – jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci”. Szkolenie współrealizują Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej,  Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa oraz Wojskowa Akademia Techniczna. 

Tematyka szkoleń obejmuje podstawowe zasady cyberhigieny, bezpiecznego korzystania z urządzeń podłączonych do internetu oraz ochrony danych przed zagrożeniami w sieci, aspekty prawne cyberbezpieczeństwa, a także zagadnienia praktyczne.

O ile pierwsza część, trwająca 1,5 godziny może wydawać się podstawami bezpiecznego działania w internecie, to – jak wynika z naszych informacji – przede wszystkim posłowie mają skorzystać z indywidualnych konsultacji „jeden na jeden” z ekspertami do spraw cyberbezpieczeństwa. Każdy z nich będzie mógł przez półtorej godziny zadawać pytania, poprosić o bezpieczne skonfigurowanie poczty, urządzeń czy dostępów do social mediów.

MON deklaruje gotowość na szkolenia w innych terminach

Z odpowiedzi udzielonej nam przez Ministerstwo Obrony Narodowej wynika, że szkolenie zakończy się wydaniem świadectwa potwierdzającego uczestnictwo.

Na nasze pytanie czy warsztaty odbywają się jednorazowo czy cyklicznie resort odpowiedział: Instytucje resortu obrony narodowej pozostają w gotowości do przeprowadzenia szkoleń także w innych terminach, niż wskazane (19-22 lipca – red.). Decyzja taka należy jednak do zleceniodawcy szkolenia - Kancelarii Sejmu, podobnie jak decyzja dotycząca zasad udziału posłów w szkoleniu.

Z kolei Centrum Informacyjne Sejmu potwierdziło nam, że oferta szkoleniowa została przygotowana dla posłów i ma ona "charakter dobrowolny". "Jest to szkolenie teoretyczne z elementami praktycznymi. Z uwagi na formułę organizacyjną szkolenia oraz fakt, że są one dopiero realizowane, nie sposób na tym etapie odpowiedzieć, ilu posłów weźmie udział w tym przedsięwzięciu" - usłyszeliśmy. 

Wycieki danych ze skrzynek mailowych

Pomysł przeprowadzenia szkoleń dla parlamentarzystów to efekt wycieku ze skrzynki mailowej ministra Michała Dworczyka (do tej pory nie potwierdzono, które maile zostały sfałszowane, a które z nich są autentyczne), jaki rozpoczął się 8 czerwca br. i trwa do tej pory.

Zdaniem ekspertów cyberprzestępcy mogli wykraść dane od prawie 300 polityków. Dodatkowo włamali się do sejmowych skrzynek 11 parlamentarzystów. Jeden ze specjalistów wskazał, że zewnętrznym podmiotom udało się wykraść tak obszerne dane, że mogą je publikować w sieci przez następne lata.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

imageFot. Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama