Reklama

Polityka i prawo

Trwa postępowanie konsultacyjne w sprawie aukcji 5G

fot. João Madeira / pexels.com
fot. João Madeira / pexels.com

Urząd Komunikacji Elektronicznej w komunikacje informuje o rozpoczęciu drugiej rundy postępowania konsultacyjnego w sprawie rozdysponowania częstotliwości pod 5G. Konsultacje rozpoczęte wczoraj potrwają do 27 lutego 2020 r.

Postępowaniu konsultacyjnemu poddane zostały 3 projekty - ogłoszenie o aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz; dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz oraz projekt rozstrzygnięć decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, które zostaną wydane po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 118c ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

W założeniach przewidziano rozdysponowanie 4 rezerwacji, każda po 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz, które będą ważne do końca czerwca 2035 r. Proponowana cena wywoławcza każdego z bloków wynosi 450 mln zł.

Założenia przewidują, że wyłoniony podmiot będzie zobowiązany do rozwoju sieci  poprzez budowę:

  • co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze 1 miasta wojewódzkiego wybranego spośród wskazanych miast w terminie 4 miesięcy od otrzymania rezerwacji;
  • do 31 grudnia 2023 r., co najmniej 300 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 20 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 9 miast wojewódzkich;
  • do 31 grudnia 2025 r., co najmniej 700 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 30 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 16 miast wojewódzkich.

Powyższe zobowiązania, jak wskazuje UKE w komunikacie zaprojektowane zostały tak, aby rozwój sieci spełniło potrzeby gmin powyżej 80 tys. mieszkańców.

Projekty dokumentów zostały opublikowane na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Reklama

Komentarze

    Reklama