Reklama

Polityka i prawo

T‑Mobile Polska i Politechnika Warszawska rozwijają współpracę

Fot. Lopcio/Wikipedia Commons/CC 3.0
Fot. Lopcio/Wikipedia Commons/CC 3.0

T‑Mobile Polska i Politechnika Warszawska postanowiły rozwijać współpracę partnerską, której celem jest wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i ich zastosowań, a także wspieranie ścieżki kariery największych talentów PW.

W dniu 21.09.2018r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej podpisana została Umowa o Współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a T‑Mobile Polska. Reprezentantami stron byli: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt., Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Dorota Kuprianowicz-Legutko, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej T‑Mobile Polska.

Podpisany dzisiaj dokument stanowi krok milowy w rozwoju współpracy partnerskiej z jednym z wiodących, nie tylko w naszym kraju, operatorów sieci telekomunikacyjnych najnowszych generacji i dostawców usług multimedialnych. Współpraca, zapoczątkowana 12 lat temu utworzeniem w Politechnice Warszawskiej - z obopólnej inicjatywy - inkubatora technologicznego BRAMA (Laboratorium Badań i Rozwoju Systemów i Aplikacji Mobilnych), zostaje dziś rozszerzona o wspólne projekty B+R+I w dziedzinie mechatroniki, elektroniki, telekomunikacji i technologii informacyjnych. Obejmie nie tylko studentów, doktorantów, studenckie koła naukowe i pracowników PW, ale także pracowników T‑Mobile Polska uczestniczących w prowadzonych w Politechnice Warszawskiej studiach podyplomowych, szkoleniach inżynierskich, konferencjach, warsztatach i seminariach naukowych oraz doktoratach wdrożeniowych. Pragniemy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w jak najlepszym przygotowywaniu kadry inżynierskiej i menedżerskiej dla naszego Partnera

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Rektor Politechniki Warszawskiej.

 Współpraca T‑Mobile i Politechniki Warszawskiej połączy aspekt edukacyjny z biznesowym, co pozwoli na osiągnięcie realnych korzyści - studenci Politechniki będą mogli zdobywać doświadczenie przy komercyjnych projektach prowadzonych przez T‑Mobile, zaś pracownicy T‑Mobile zyskają nowe możliwości wymiany wiedzy i podnoszenia kompetencji naukowych, prowadząc zajęcia dla studentów lub podejmując się pracy naukowej.

Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że najlepsze efekty prac nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań otrzymać można tylko łącząc potencjał intelektualny, pasję poznawczą i gotowość do eksperymentowania, z możliwościami technologicznymi, sprawdzonymi modelami biznesowymi i praktyką działania, czyli czerpiąc zarówno z osiągnięć biznesu, jak i nauki. Jesteśmy pewni, że na współpracy z jedną z najbardziej prestiżowych polskich uczelni skorzystają nie tylko nasi pracownicy i studenci Politechniki, ale również nasi klienci oraz partnerzy biznesowi.

Dorota Kuprianowicz-Legutko - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej T‑Mobile Polska

Szczegółowy zakres współpracy T‑Mobile z Politechniką Warszawską obejmuje prowadzenie prac o charakterze badawczo-rozwojowym, wdrożeniowym i projektowym, najnowszych rozwiązań technologicznych w obszarach:

  • Sztuczna inteligencja/Machine Learning
  • Big Data
  • Internet rzeczy
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Cloud Production & Network Function Virtualization
  • Mechatronika i elektronika

Współpraca z Politechniką Warszawską opiera się na kluczowych dla T‑Mobile filarach rozwoju naszego biznesu. Liczymy nie tylko na korzyści płynące z wymiany doświadczeń, ale wierzymy, że wspólna inicjatywa pozwoli nam także pozyskać najlepsze talenty do T‑Mobile, które po ukończeniu uczelni zdecydują się rozwijać swoją karierę zawodową w naszych strukturach

Dorota Kuprianowicz-Legutko - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej T‑Mobile Polska

 Rozszerzenie współpracy partnerskiej pozwoli na prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, w które zaangażowani będą specjaliści, pracownicy oraz studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej. Udostępniona zostanie infrastruktura laboratoryjnego środowiska badawczego T‑Mobile do testowania najnowszych rozwiązań sieci telekomunikacyjnych, usług teleinformatycznych i cyberbezpieczeństwa – z której będzie korzystać również uczelnia w codziennej działalności edukacyjnej.

O Politechnice Warszawskiej

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną, która aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych programach badawczych. Uczelnia dysponuje szerokim potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną na światowym poziomie. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Na 19 wydziałach i w 1 kolegium kształci się aktualnie ponad 36 tys. studentów i doktorantów. W Politechnice Warszawskiej działa ponad 100 kół naukowych i organizacji studenckich. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Około 90 proc. absolwentów znajduje pierwszą pracę do trzech miesięcy (Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej, edycja VII, 2018 r.) po ukończeniu studiów.

Komentarze