Reklama

Polityka i prawo

Technologia blockchain blokowana przez RODO?

fot. TheDigitalArtist / pixabay
fot. TheDigitalArtist / pixabay

„Istotnym problemem dla rozwoju technologii blockchain w Europie są przepisy o ochronie danych osobowych (przyp. red. RODO)” – twierdzi poseł Arkadiusz Marchewka z Platformy Obywatelskiej. Jak objaśnia, komunikat PIIiT odnośnie rozwoju technologii blockchain, wskazuje, że to właśnie wymogi odnoszące się do ochrony danych osobowych stanowią wyzwanie dla osób stosujących tę technologię. W swojej interpelacji kieruje do Ministra Cyfryzacji szereg pytań w tym również o prace toczone przez Grupę roboczą w ramach ministerstwa. Odpowiedz odnośnie prowadzonych działań zaskakuje.

Poseł Marchewka skierował prośbę o udzielenie pytanie odnośnie działań jakie są planowane w ramach Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych (DLT) i Blockchain działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji a także jakie są dotychczasowe wyniki jej prac. W odpowiedzi Minister Buk wskazała, że prace grupy skupione są na wykorzystaniu cyfryzacji instrumentów finansowych do wzmocnienia rozwoju polskiej gospodarki.  

Jako pierwsze zostało wykazane prace wokół dokumentu „Token jako obligacja” analizującego możliwość nadania technologicznej formy tokena obligacji. Ministerstwo planuje opublikować dokument we wrześniu 2019 roku. Prace zespołu stanowią również platformę dyskusji pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych odnośnie Private Market. Techniczna platforma Private Market wykorzystująca technologię blockchain wymaga uzyskania akceptacji nadzoru rynku finansowego - twierdzi Minister w odpowiedzi.

Kolejnym elementem są prace nad projektem „Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego”, który przygotowany został w celu ożywienia rynku kapitałowego przez Ministerstwo Finansów. Członkowie grupy tworzą platformę dyskusji w tym zakresie.  

Dokument również powstający w ramach grupy - „Weksle elektroniczne w technologii blockchain” poświęcony został dematerializacji weksla z użyciem technologii blockchain. Grupa pracuje również nad projektem „Blockchain w rozliczeniach międzybankowych”.

Dodatkowo w ramach tematyki identyfikacji elektronicznej w kontekście blockchain. Powstają dokumenty „Pieczęć elektroniczna” i „RODO i blockchain”.

W ramach interpelacji Poseł Marchewka kieruje również pytanie odnośnie stanowisko MC co do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych przy wykorzystywaniu technologii blockchain. Prosi o udzielenie odpowiedzi w kontekście realizacji praw osób których dane dotyczą̨, do bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania i do sprzeciwu wobec przetwarzania. W odpowiedzi Minister Buk stwierdziła, że prace nad stanowiskiem trwają i pracuje nad nim Grupa przygotowuje analizę prawną i techniczną. Wskazała jednocześnie, że jest to temat „dyskusji na poziomie unijnym, a opinie państw członkowskich wypracowane wspólnie z rynkiem mają charakter pomocniczy do osiągnięcia jednolitego stanowiska”. Jednocześnie podkreśliła, że „należy się̨ spodziewać́ opinii nowej Komisji Europejskiej, a także nowej Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych”.

Reklama

Komentarze

    Reklama