Reklama

Polityka i prawo

Stopień alarmowy CHARLIE-CRP przedłużony. Ze względu na wojnę w Ukrainie

Autor. CyberDefence24

Stopień alarmowy CHARLIE-CR (trzeci w czterostopniowej skali) zostanie w Polsce przedłużony – dowiedział się jako pierwszy portal CyberDefence24.pl. Przyczyną jest wojna w Ukrainie i działania, jakie podejmowane są w cyberprzestrzeni.

Reklama

CHARLIE-CRP obowiązuje od 21 lutego godz. 21:00 do 4 marca godz. 23:59 na terenie całego kraju. Jednak jak wynika z naszych informacji, zostanie on przedłużony. Trwa oczekiwanie na stosowny dokument. Jest to bezpośrednio związane z sytuacją na Ukrainie oraz wojną, jaką rozpętała Rosja. Ma on obowiązywać do 15 marca, do godz. 23:59.

Reklama

Informację o przedłużeniu obowiązywania tego stopnia alarmowego, potwierdziliśmy w dwóch niezależnych źródłach.

Poprzednio obowiązywał stopień ALFA-CRP. Został wprowadzony 15 lutego o godz. 23:59.

Reklama

Co oznacza wprowadzenie CHARLIE-CRP?

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP, po wprowadzeniu stopnia CHARLIE-CRP organy administracji publicznej oraz służby i instytucje zajmujące się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym są zobowiązane do m.in. prowadzenia całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów; przeglądu zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku; przygotowania się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

"Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112" - przestrzegało ostatnio Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Na temat stopni alarmowych dotyczących cyberprzestrzeni, obowiązujących w Polsce pisaliśmy w tym materiale.

Stopień alarmowy BRAVO w województwie lubelskim i podkarpackim

Przypomnijmy, że Prezes Rady Ministrów wprowadził, na wniosek szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie województwa lubelskiego oraz podkarpackiego. To jeden z czterech stopni alarmowych (ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA) określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych, które wprowadzić można w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem.

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Reklama

Komentarze

    Reklama