Reklama

Polityka i prawo

Senat przyjął Megaustawę z poprawkami

Fot. Tumisu/Pixabay
Fot. Tumisu/Pixabay

Senat przegłosował Projekt Ustawy o zmianie Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych Ustaw zwanej potocznie Megaustawą. 67 senatorów było za przyjęciem projektu, nikt nie był przeciwko, a 17 się wstrzymało.

Senat wprowadził 5 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Na wniosek senatorów Arkadiusza Grabowskiego i Andrzeja Misiołka, poparty przez komisje samorządu terytorialnego i infrastruktury, zaproponowano skreślenie z ustawy rozwiązań związanych z punktami dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu. Ma to umożliwić przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat rzeczywistego znaczenia i wpływu sieci 5G w celu przekazania społeczeństwu prawdziwych i potwierdzonych naukowo informacji o nowej technologii.

Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej umożliwiono obniżenie do 80% opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością w wypadku zgłoszenia stosownego wniosku przez nadawcę naziemnej telewizji cyfrowej, który musi zwolnić pasmo 700 MHz. Nowelizacja ma przyspieszyć procesy inwestycyjno-budowlane dla infrastruktury telekomunikacyjnej i skutkować obniżeniem kosztów budowy i eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Zwiększa dostęp obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego internetu 5G, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, ułatwia budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy uzdrowiskach.

Ustawa trawi teraz do Komisji Cyfryzacji w Sejmie, która najbliższe posiedzenie odbędzie się 7 sierpnia. Parlament będzie się jednak zajmował sprawą odwołania marszałka Sejmu i może nie zdążyć z rozpatrzeniem Megaustawy.

Komentarze