Reklama

Polityka i prawo

"Razem w walce z COVID-19". Podpisano porozumienie pomiędzy NCBC a RCB

Fot. Cyber.mil.pl
Fot. Cyber.mil.pl

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) podpisały porozumienie istotne dla podniesienia bezpieczeństwa Polski i Polaków, w którym zobowiązały się do wspólnego działania w zakresie zwalczania COVID-19 oraz wywołanych tą chorobą sytuacji kryzysowych.

Wspólne działania obydwu instytucji będą dotyczyły szeroko rozumianego środowiska cyfrowego. Mają one polegać na zapewnieniu funkcjonowania oprogramowania GisCOVID-19, które pozwoli na szybsze i precyzyjniejsze reagowanie na rozwój sytuacji związanej z COVID-19 w oparciu o dane.

Oprogramowanie będzie wykorzystywane do:

  •  bieżącego przetwarzania danych o sytuacji i zagrożeniach, ich analizy oraz prezentacji informacji m.in. w postaci geoprzestrzennej obrazującej skalę, trendy i kierunki rozwoju zagrożeń. Oprogramowanie będzie służyć też do wsparcia procesów monitorowania i analizy zdarzeń, które stanowią bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia obywateli, zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby COVID-19,
  • wsparcia procesów decyzyjnych na szczeblu centralnym i wojewódzkim oraz dostarczania właściwym służbom niezbędnych danych do prowadzenia efektywnych działań na podstawie precyzyjnych danych.

W wyniku porozumienia NCBC, będące instytucją podległą pod Resort Obrony Narodowej, udostępni RCB infrastrukturę teleinformatyczną oraz wsparcie eksperckie do prawidłowego jej funkcjonowania – wyjaśnia Dyrektor NCBC, gen. bryg. Karol Molenda.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa osób reprezentujących obie, kluczowe dla systemu funkcjonowania państwa instytucje, porozumienie zostało zawarte zdalnie, bez kontaktu osobistego, za pomocą podpisu kwalifikowanego. Podpis w imieniu NCBC złożył gen. bryg. Karol Molenda, a w imieniu RCB – Dyrektor Centrum Marek Kubiak.

Informacja prasowa Cyber.mil.pl

Reklama

Komentarze

    Reklama