Reklama

Polityka i prawo

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Najważniejsze zmiany

Autor. Ruttinan/Pixabay

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej. To dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji w zakresie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej.

Reklama

Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej przyjęto wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej. Nowe przepisy będą dotyczyły funkcjonowania rynku komunikacji elektronicznej w Polsce.

Reklama

Co się zmieni z punktu widzenia użytkownika?

Reklama

Z punktu widzenia użytkowników, nowe regulacje gwarantują ochronę ich praw, w szczególności przez wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych i wzmocnienie uprawnień w kwestii zawierania umowy i jej rozwiązywania.

Będzie to oznaczać między innymi możliwość otrzymania zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań przez abonentów prepaid, jeśli ważność ich konta wygaśnie.

Jeśli dojdzie do przedterminowego rozwiązania umowy, zostanie znacząco ograniczona wysokość odszkodowania, które są stosowane wobec abonentów.

Czytaj też

Zmiany dla rynku telko

Ponadto, zostaną uregulowane zasady wykonywania działalności, która polega na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług komunikacji elektronicznej. Nowe rozwiązania będą dotyczyć także operatorów usług tzw. Over the Top (to np. aplikacje internetowe i komunikatory).

Ustalone zostaną kwestie związane z gospodarowaniem częstotliwościami, zasobami numeracji oraz zapewnieniem dostępu do sieci telekomunikacyjnych.

Wraz z projektem ustawy Prawo komunikacji elektronicznej został przyjęty projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej. To przepisy przejściowe i dostosowujące, w tym zmiany w wielu innych ustawach, na które będą mieć wpływ nowe regulacje dotyczące łączności elektronicznej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Proponowane przepisy zastąpią obowiązującą obecnie ustawę z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Czytaj też

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama