Reklama

Polityka i prawo

Przeciwdziałanie dezinformacji. Senatorowie trzech komisji przyjęli uchwałę

W Senacie w czasie połączonych komisji dyskutowano o dezinformacji
W Senacie w czasie połączonych komisji dyskutowano o dezinformacji
Fot. Polski Senat RP/ Twitter

Senatorowie trzech senackich komisji: kultury i środków przekazu, spraw zagranicznych i UE oraz praw człowieka, praworządności i petycji przyjęli w piątek uchwałę ws. przeciwdziałania dezinformacji w Polsce. Wezwali do stworzenia strategii państwa w tym obszarze i monitorowania kampanii wyborczej.

Podczas piątkowych obrad komisji senatorowie zapoznali się z raportem "Przeciwdziałanie dezinformacji w Polsce. Rekomendacje systemowe", przygotowanym, jak wskazuje Centrum Informacyjne Senatu, przez 40 ekspertów pracujących w sześciu zespołach pod kierunkiem Anny Mierzyńskiej.

Jak czytamy, raport "określa priorytetowe środki zaradcze wobec dezinformacji, takie jak korygowanie fałszywych informacji, zwiększanie odporności społecznej oraz przeciwdziałanie niepożądanemu wpływowi społecznemu w wielu obszarach".

"Aby go zminimalizować, państwo musi być zdolne do szybkiej analizy napływających danych oraz prowadzenia sprawnej komunikacji strategicznej i kryzysowej. Potrzebne są programy uczące krytycznego myślenia i edukujące młodzież medialnie. Niezbędne jest również zmniejszanie podziałów społecznych i zapobieganie radykalizacji" – czytamy.

Czytaj też

Senatorowie o dezinformacji

Z tą diagnozą zgodzili się w przyjętej uchwale senatorowie. Jak wskazano w jej treści, dezinformacja "zagraża demokratycznemu państwu, niszczy spójność społeczną, generuje nieufność wobec nauki i instytucji publicznych. Aby przeciwdziałać temu zagrożeniu, potrzebne są systemowe rozwiązania, wspierające społeczeństwo obywatelskie, oraz zaangażowanie ośrodków państwowych".

Uchwałą wskazuje również na zaniedbania i opóźnienia w takich działaniach w Polsce, uwidocznione przez pandemię COVID-19 i agresję Rosji na Ukrainę. "Zaniedbania w tym zakresie przyczyniły się do zaostrzenia debaty publicznej, postępującej degradacji instytucji publicznych oraz polaryzacji społeczeństwa. Taka sytuacja stwarza również zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Dezinformacja jest bowiem wykorzystywana przez zagraniczne podmioty państwowe, szczególnie Rosję, do ingerencji w wewnętrzne sprawy kraju. A także przez podmioty wewnętrzne – do manipulowania polskim społeczeństwem dla celów wyborczych" - czytamy.

Czytaj też

Kluczowe obszary dla walki z dezinformacją

Senatorowie jako obszary kluczowe dla walki z dezinformacją wskazali m.in. edukację, media, politykę bezpieczeństwa oraz prawodawstwo. "Konieczna jest strategia postępowania państwa wobec tego zagrożenia. Należy w niej jasno określić cele, instytucje odpowiedzialne za konkretne zadania oraz wskazać metody i środki do ich dyspozycji" - czytamy.

Przyjęta przez senackie komisje uchwała wskazuje na szereg konkretnych działań, które zdaniem autorów należy podjąć natychmiast. Wśród nich znalazło się wdrożenie Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act), bez oczekiwania na ostateczną datę wskazaną w akcie prawnym, a także postulat zwiększenia kontroli ze strony KRRiT nad "realizacją przez telewizję i radiofonię zasad pluralizmu, bezstronności, wyważania i niezależności".

Senatorowie postulują również powołanie w Sejmie i Senacie bieżącej kadencji zespołu ekspertów monitorujących przebieg kampanii wyborczej wobec zagrożeń dezinformacją. Dodatkowo w uchwale wezwano do zaproszenia do Polski na okres kampanii wyborczej misji obserwacyjnej Unii Europejskiej i OBWE.

W uchwale wezwano też do podjęcia działań mających na celu m.in. stworzenie strategii bezpieczeństwa informacyjnego państwa, utworzenie w Sejmie i Senacie stałych komisji ds. przeciwdziałania dezinformacji, zwiększenie przejrzystości finansowania działalności politycznej i związanej z nią komunikacji medialnej czy działania mające wzmocnić społeczeństwo obywatelskie, instytucje pozarządowe czy samorządów.

"Wzywamy wszystkie siły polityczne do podjęcia wysiłku w celu zbudowania jak najszerszego konsensusu do walki z dezinformacją w tym bezprecedensowym w wolnej Polsce kryzysie zaufania społecznego, zwłaszcza wobec trwającej jednocześnie i zagrażającej bezpieczeństwu międzynarodowemu wojny w Ukrainie" - apelują autorzy uchwały.

Czytaj też

Więcej o wnioskach z raportu „Przeciwdziałanie dezinformacji w Polsce – rekomendacje systemowe" autorstwa Forum Bezpieczeństwa i ponad 40 ekspertów ds. walki z dezinformacją można przeczytać w tym materiale naszej redakcji .

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]

Źródło:
PAP

Komentarze