Reklama

Polityka i prawo

Prezes UKE otwiera konsultacje w sprawie wykorzystania pasma 26 GHz

Fot. markusspiske/pixabay
Fot. markusspiske/pixabay

Mając na względzie prace związane z  przyszłym wykorzystaniem pasma 26 GHz (24,25-27,5 GHz) oraz innych pasm milimetrowych na potrzeby 5G, Prezes UKE zwraca się z prośbą do przedstawicieli rynku oraz wszelkich zainteresowanych podmiotów o wyrażenie swoich uwag oraz oczekiwań co do sposobu wykorzystania tych pasm, poprzez udzielenie odpowiedzi na zawarte poniżej pytania.

Od uczestników oczekuje się odpowiedzi na takie kwestie jak proponowany termin rozdysponowania pasma 26 GHz; przewidywane terminy komercyjnej dostępności sieci uwzględniając dostępność sprzętu i urządzeń w tym paśmie czy usługi, które podmioty mają zamiar świadczyć w paśmie 26 GHz za wyjątkiem usług związanych z mobilnym szerokopasmowym dostępem do Internetu.

Pytania dotyczą również wykorzystania pasma 28 GHz na potrzeby służby stałej lub ruchomej i potencjalnego zainteresowania podmiotów tym rozwiązaniem czy też kwestii czy pasmo 28 GHz jest odpowiednim pasmem do migracji użytkowników z pasma 26 GHz.

Odpowiedzi powinny zostać przesłane w wersji elektronicznej do dnia 31 lipca 2020 r., na adres: [email protected].

Informacja prasowa UKE

Komentarze