Reklama

Polityka i prawo

Premier: cyfryzacja napędzi polską gospodarkę i wzmocni bezpieczeństwo

Fot. Kancelaria Premiera/Flickr/Domena publiczna
Fot. Kancelaria Premiera/Flickr/Domena publiczna

„Cyfryzacja usług publicznych to w dobie epidemii gwarant lepszego bezpieczeństwa sanitarnego” – podkreślił Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, dodając, że po ustąpieniu powszechnego kryzysu zdrowotnego procesy cyfryzacyjne pozostaną jako gwarant oszczędności czasu i komfortu. Jakie są priorytety polskiego rządu na 2021 rok w zakresie cyfryzacji?

Premier Mateusz Morawicki w ramach wideokonferencji z Radą Cyfryzacji podkreślił, że cyfryzacja jest tym obszarem, który wraz z wybuchem pandemii kronawirusa zyskał na znaczeniu poprzez dynamiczny rozwój. W związku z COVID-19 kolejne aspekty codziennego życia stają się „online” i to naturalne, że społeczeństwo chce korzystać z dobrodziejstw tego zjawiska. „Dziękuję wszystkim ekspertom, którzy w tym pomagają” – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Premier wskazał na rekordowe zainteresowanie Polaków e-usługami, co potwierdzają statystyki. Przykładowo, ponad 9 mln obywateli założyło już profil zaufany – w samym tylko 2020 roku zrobiło to 4 mln osób. Z kolei więcej niż 2 mln osób korzysta z aplikacji mObywatel, czyli tzw. wirtualnego portfela na dokumenty.

Mateusz Morawiecki odniósł się również do innych cyfrowych rozwiązań, które funkcjonują w naszym kraju. Jak podkreślił premier, elektroniczne wnioski towarzyszą Polakom na każdym etapie życia. „W 2020 r. ponad 330 tys. osób złożyło online wniosek o dowód osobisty. To 2 razy więcej niż w 2019 r. Z usług meldunkowych online w 2020 r. skorzystało 176 tys. osób - to prawie trzykrotny wzrost” – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Podczas wideokonferencji szef rządu zaznaczył, że wirtualny kontakt z urzędem daje możliwości lepszego świadczenia usług. Jest to szczególnie ważne w czasie powszechnego kryzysu zdrowotnego związanego z pandemią COVID-19. „Cyfryzacja usług publicznych to w dobie epidemii gwarant lepszego bezpieczeństwa sanitarnego. Po ustąpieniu pandemii te procesy cyfryzacyjne pozostaną z nami jako gwarant oszczędności czasu i komfortu” – zauważył szef rządu.

Jestem przekonany, że osiągniemy nasze założenia w ramach uzgodnionych wcześniej ram czasowych i cyfryzacja będzie mocnym impulsem wzrostu gospodarki i szybkiego odbicia po pandemii.

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Jak tłumaczył premier, rewolucja cyfrowa to nie tylko rozwój innowacji, ale także walka z wykluczeniem i biedą w wielu obszarach. „Poprzez ucyfrowienie zwiększamy dostęp do wysoko zaawansowanych usług” – wskazał Mateusz Morawiecki. Według przytoczonych przez Kancelarię Premiera danych w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przeznaczono ponad 6 mld zł na budowę sieci dostępu do szybkiego internetu na obszarach wykluczonych. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że obecnie ponad 90% gospodarstw domowych ma dostęp do internetu, a większość z nich do szerokopasmowego.

Warto zwrócić uwagę nie tylko na problem gospodarstw domowych, ale także placówek edukacyjnych. Zgodnie ze statystykami opublikowanymi przez Kancelarię Premiera we wrześniu jedynie 10% polskich szkół miało dostęp do internetu, który umożliwiał prowadzenie zajęć dydaktycznych. „Dziś nie ma w Polsce szkoły, która byłaby pozbawiona dostępu do sieci” – deklaruje rząd.

Jakie plany ma premier na 2021 rok w zakresie cyfryzacji? Mateusz Morawiecki wskazał podczas wideokonferencji, że chce, aby najbliższe miesiące stały pod znakiem rozwoju cyfrowej tożsamości. „Nowoczesny biznes korzysta z nowoczesnych rozwiązań i naszą ambicją jest, żeby administracja nie odstawała cyfrowo od osiągnięć przedsiębiorców” – stwierdził szef rządu.

Według rankingu Komisji Europejskiej „Open Data Maturity 2020”, Polska przeszła z grupy szybko awansujących (fast trackers) do grupy liderów (trend setters).

Kancelaria Premiera

Ponadto, Prezes Rady Ministrów zaznaczył, że procesowi cyfryzacji administracji będzie służyła wspólna infrastruktura informatyczna państwa. Premier wskazał tu na strumieniową rządową chmurę obliczeniową, rządowy klaster bezpieczeństwa oraz platformę innowacji administracji.

Czeka nas okres ambitnych inwestycji cyfrowych – to jeden z podstawowych filarów „Nowy Ład”. W naszych rękach leży to, jakie procesy będą zaprojektowane i od tego zależy tempo rozwoju gospodarki.

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki równocześnie podkreślił, że nowy cyfrowy świat to świat nowych możliwości, ale też zagrożeń. „Dyskutujmy o bezpieczeństwie cyfrowym, bo to też będzie wyznacznikiem współczesnej suwerenności” – zaapelował podczas wideokonferencji z Radą Cyfryzacji.

W marcu 2020 r. uruchomiona została lista ostrzeżeń przed fałszywymi stronami. Do 11 lutego 2021 r. trafiło na nią 9216 domen.

Kancelaria Premiera

Wśród najważniejszych priorytetów dla Polski na 2021 rok w zakresie cyfryzacji należy wymienić dalszy rozwój cyfrowych usług publicznych, rejestrowane doręczenie elektroniczne, Wspólną Infrastrukturę Informatyczną Państwa (WIIP) oraz otwieranie danych. Równie ważna jest jedna brama e-administracji, w tym kontynuacja prac rozwojowych „gov.pl” i „samorząd.gov.pl”, a także rozwój Cyfrowej Tożsamości.

Ponadto, do priorytetów rządu na 2021 roku zalicza się rozwój szerokopasmowego internetu w Polsce, transformacja cyfrowa, w tym technologie przełomowe, budowa i/lub modernizacja rozwiązań horyzontalnych zgodnie z założeniami Architektury Informacyjnej Państwa, a także upowszechnienie krajowej i międzynarodowej debaty na temat zarządzania przestrzenią cyfrową. Warto również pamiętać o działaniach w obszarze rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych oraz dostępności cyfrowej stron i aplikacji podmiotów publicznych. Kancelaria Premiera podkreśliła także znaczenie rozbudowy Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

image

 

Komentarze