Reklama

Polityka i prawo

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości z poprawkami

fot. Markus Spiske/ Unsplash/ Domena publiczna
fot. Markus Spiske/ Unsplash/ Domena publiczna

Sejmowa komisja spraw wewnętrznych i administracji wprowadziła kilka poprawek do projektu powołującego Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Teraz trafi on do drugiego czytania w trakcie posiedzenia Sejmu. Ustawa zgodnie z rządowym projektem miała wejść w życie 1 stycznia 2022 r., ale posłowie w komisji zdecydowali się przyjąć poprawkę, by vacatio legis wynosiło 14 dni.

Za przyjęciem poprawionego w komisji projektu było 13 posłów, nikt nie był przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Komisja m.in. zmieniła tytuł ustawy powołującej policyjne CBZC. Zamiast "ustawa o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości" zmieniła ją na: "ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości".

Czego dotyczą zmiany?

Posłowie zmienili też - na prośbę biura legislacyjnego Sejmu -  kilkanaście zapisów, uściślając prawnie i precyzując przepisy projektowanej nowelizacji.

Debatowali też, ale nie wnieśli zmian do projektu, m.in. o zakresie możliwości stosowania kontroli operacyjnej, np. przy kradzieżach z włamaniem. Wiceminister MSWiA Maciej Wąsik przekonywał, że to przestępstwo powinno znaleźć się w katalogu operacyjnych działań CBZC, bo tylko takimi metodami można znaleźć sprawców. Jako przykład podał m.in. włamania na skrzynki mailowe posłów.

Lewica proponowała zmianę dotyczącą m.in. zasad kwalifikowania do różnych pionów policji - nie tylko zwalczania cyberprzestępczości. Ostatecznie jednak stwierdzono, że poprawki te zostaną przedstawione dopiero w drugim czytaniu projektu ustawy w Sejmie.

Kiedy powstanie cyberpolicja?

Ustawa zgodnie z rządowym projektem miała wejść w życie 1 stycznia 2022 r., ale posłowie w komisji zdecydowali się przyjąć poprawkę, by vacatio legis wynosiło 14 dni.

Sejm zajął się pierwszym czytaniem rządowego projektu 17 listopada i po głosowaniu nad odrzuceniem go, skierował dokument do komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Zadania CBZC

Jak informowaliśmy na łamach CyberDefence24.pl, stanowisko pełnomocnika ds. utworzenia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości objął na początku listopada br. insp. Adam Cieślak.

Obecnie w policji - w strukturach komendy głównej oraz komend wojewódzkich - funkcjonują biura do walki z cyberprzestępczością. Teraz w policji ma powstać nowy pion, na wzór Centralnego Biura Śledczego Policji. CBZC będzie podległe komendantowi głównemu, a kierować nim będzie komendant, powoływany przez ministra spraw wewnętrznych.

Przyjęte przez Radę Ministrów przepisy zakładają przyznanie funkcjonariuszom świadczenia związanego z pełnieniem służby w CBZC. Miesięczna wysokość świadczenia będzie nie niższa niż 70 proc. i nie wyższa niż 130 proc. przeciętnego uposażenia policjantów.

Projekt ustawy zakłada też, że funkcjonariuszom CBZC będzie w pełni przysługiwać możliwość prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych, wynikających z ustawy o Policji.

Do zadań Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości będzie należało m.in. zwalczanie przestępstw związanych z kradzieżą tożsamości w sieci oraz walka z oszustwami w sieci.

Nowa formacja ma także umożliwić policji realizację w pełnym zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, m.in. w sprawach takich przestępstw, jak nawiązywanie kontaktów z małoletnim poprzez internet w celach pedofilskich, publiczne propagowanie pedofilii, celowe powiadomienia o nieistniejącym zagrożeniu, tzw. fałszywe alarmy, niszczenie danych informatycznych i zakłócanie ich przetwarzania, zakłócanie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, oszustwo komputerowe.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na powołanie CBZC to 4,4 mld zł w kolejnych 10 latach - od 117 mln zł w 2022, do największej kwoty 765 mln zł w 2025 r. Na budowę siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zaplanowano 450 mln zł. Policja ma być wzmocniona dodatkowymi 1,8 tys. etatami dla nowo tworzonej służby w perspektywie do końca 2025 r. CBZC ma przyjąć 300 funkcjonariuszy służby w pierwszym roku i po 500 rocznie w kolejnych trzech latach.

PAP/NB


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze