Reklama

Polityka i prawo

Polska członkiem międzynarodowej inicjatywy na rzecz sztucznej inteligencji

Fot. Geralt/Pixabay
Fot. Geralt/Pixabay

Polska została członkiem Globalnego Partnerstwa na rzecz Sztucznej Inteligencji i jej odpowiedzialnego rozwoju. Decyzja zapadła podczas szczytu plenarnego w Montrealu.

Globalne Partnerstwo na rzecz Sztucznej Inteligencji (GPAI) to inicjatywa, która wykorzystuje współpracę międzynarodową w zakresie kluczowych badań i projektów. Celem organizacji jest budowanie odpowiedzialnej i godnej zaufania sztucznej inteligencji.

Technologia przełomu

Do członków założycieli GPAI należą: Australia, Kanada, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Japonia, Meksyk, Nowa Zelandia, Republika Korei, Singapur, Słowenia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Unia Europejska (jako jeden podmiot stanowiący prawo międzynarodowe). 4 grudnia, podczas posiedzenia plenarnego przyjęto nowych członków Partnerstwa: Polskę, Brazylię, Holandię i Hiszpanię.

Przyjęcie Polski jest wynikiem ponad dwuletniego zaangażowania Polski w obszarze AI na forach międzynarodowych, w tym w pracach grupy ekspertów AIGO (OECD) - Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz HLEG (KE) - Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Sztucznej Inteligencji.

Ekspertami, którzy będą reprezentować Polskę na forum GPAI są mecenas Robert Kroplewski, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz prof. Bogumił Kamiński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce

„Sztuczna inteligencja (AI) szybko staje się jedną z najbardziej wpływowych technologii w dzisiejszym świecie. Zmienia sposób pracy ludzi i ma znaczący wpływ na narodowe gospodarki. Wykorzystanie jej pełnego potencjału wymaga międzynarodowej współpracy i koordynacji" – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nowe technologie i rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) mają coraz większy wpływ na budowanie potencjału narodowych gospodarek. Polska także chce tę szansę wykorzystać. W tym celu powstała „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” – dokument, który ma pomóc w realizacji tego zamierzenia. To efekt wielomiesięcznych konsultacji. Dokument został już przyjęty przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji i obecnie czeka na zatwierdzenie przez Radę Ministrów.

„Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” wspiera i uzupełnia inne dokumenty, m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych, w tym OECD.    

„Przygotowany przez nas dokument uwzględnia nie tylko międzynarodowy, prawny czy techniczno-organizacyjny wymiar wykorzystania sztucznej inteligencji, ale i wymiar etyczny" – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. „Naszą misją jest bowiem wsparcie społeczeństwa, firm, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej w wykorzystaniu szans związanych z rozwojem AI, przy równoczesnym zapewnieniu ochrony godności człowieka oraz warunków dla uczciwej konkurencji w globalnej rywalizacji" – dodaje.

Dokument określa działania i cele dla Polski w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.).

Podzieliliśmy je na sześć obszarów:

AI i społeczeństwo – działania, które mają uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a z Polaków - społeczeństwo świadome konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych.

AI i innowacyjne firmy – wsparcie polskich przedsiębiorstw AI, m.in. tworzenie mechanizmów finansowania ich rozwoju, współpracy start up-ów z rządem.

AI i nauka – wsparcie polskiego środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze AI, m.in. działania mające na celu przygotowanie kadry ekspertów AI.

AI i edukacja – działania podejmowane od kształcenia podstawowego, aż do poziomu uczelni wyższych – programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy na skutek rozwoju nowych technologii, granty edukacyjne.

AI i współpraca międzynarodowa – działania na rzecz wsparcia polskiego biznesu w zakresie AI oraz rozwój technologii na arenie międzynarodowej.

AI i sektor publiczny – wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz AI, lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju takich programów jak GovTech Polska.

Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji 

image

 Oferta sklepu Defence24.pl

Komentarze