Reklama

Polityka i prawo

Pierwsze węzły sieci OSE odebrane

Fot. OSE.gov
Fot. OSE.gov

Pierwsze węzły Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zlokalizowane w Warszawie, zostały odebrane w zeszły wtorek przez Operatora OSE, czyli Państwowy Instytut Badawczy NASK. Odbiór kolejnych dwóch węzłów – w Poznaniu i Katowicach – zaplanowany jest w tym tygodniu.

Gotową infrastrukturę stanowi węzeł agregacyjny sieci, zlokalizowany w LIM DC oraz węzeł szkieletowy sieci i węzeł bezpieczeństwa, obydwa zlokalizowane w DC11.11 (Centrum Przetwarzania Danych wybudowane przez NASK SA). Powyższe węzły zrealizowano na podstawie umów „Dostawa i wdrożenie sieci szkieletowej IP/MPLS OSE” (Comp S.A.) oraz „Dostawa Systemu stanowiącego Infrastrukturę bezpieczeństwa OSE” (Infradata Polska Sp. z o.o.).

Sieć OSE, która ma na celu zapewnienie dostępu do szybkiego, bezpiecznego internetu dla ok. 25 tys. szkół, będzie zbudowana z węzłów zlokalizowanych na terenie 16 województw. Węzły OSE będą dzieliły się na dwa rodzaje: węzły regionalne, w których skład będą wchodzić węzły agregacyjne sieci (do których będą dołączone łącza ze szkół) oraz regionalne węzły bezpieczeństwa; a także węzły centralne (składające się z węzłów szkieletowych sieci, centralnych węzłów bezpieczeństwa oraz zasobów obliczeniowych OSE). Do węzłów szkieletowych dołączone będą węzły agregacyjne. Węzły te będą także zapewniały łączność do sieci internetowej.

Każdy węzeł sieci OSE ma być wyposażony w urządzenia sieciowe, infrastrukturę bezpieczeństwa, przełączniki sieci lokalnej, systemy OSS/BSS (w węzłach szkieletowych) oraz w urządzenia sieci zarządzania, zapewniające dostęp administracyjny do wszystkich urządzeń zlokalizowanych w węźle.

Wszystkie prace odbywają się zgodnie z planem i założonym budżetem. Kolejne węzły, w Poznaniu i Katowicach, mają zostać odebrane jeszcze na początku czerwca. Wdrożenie wszystkich węzłów OSE ma nastąpić do końca września 2019 r., a zleceniobiorcy będzie świadczyć usługi gwarancji przez okres pięciu lat od uruchomienia pierwszego z węzłów.

Źródło: NASK

Reklama

Komentarze

    Reklama