Polityka i prawo

Otwarte dane. Pierwsze spotkanie grupy roboczej

FOT. GOV.PL/ DOMENA PUBLICZNA
FOT. GOV.PL/ DOMENA PUBLICZNA

Ministerstwo Cyfryzacji było gospodarzem pierwszego oficjalnego spotkania grupy roboczej ds. otwartych danych, które odbyło się 11 lipca. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci środowisk naukowych i biznesowych, jak i przedstawiciele administracji samorządowej oraz rządowej. Tematem przewodnim spotkania była wizja rozwoju otwartych danych w naszym kraju.

Podczas spotkania grupa dyskutowała o dyrektywie o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, kalendarzu otwierania danych, ewaluacji standardów otwierania danych i mechanizmach monitorowania ponownego wykorzystywania danych.

Pełnomocnik ds. otwartości danych, Agata Miazga, przedstawiła również obecne osiągnięcia Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie projektu.

Projekt Ministerstwa Cyfryzacji „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” ma być rozwiązaniem problemów, które do tej pory pojawiają się przy funkcjonowaniu danepubliczne.gov.pl. Wśród najczęściej wymienianych znajdują się przestarzałe technologie dla systemów rejestrów danych, co skutkuje ograniczoną dostępnością informacji. Fundamentalnym celem projektu jest modernizacja danepubliczne.gov.pl, która pozwoli na bardziej przystępny, łatwiejszy sposób wyszukiwania i korzystania z informacji. Projekt zakłada także, specjalistyczne szkolenia dla pracowników administracji publicznej, dzięki którym zostanie poprawiona jakość udostępniania danych oraz wzrost świadomości na temat korzyści skutecznego udostępniania danych, co ma poprawić jakość pracy urzędniczej w tym zakresie.

Planowana data zakończenia całego projektu została wyznaczona na maj 2020, a zakładane koszty mają wynieść nieco ponad 25 i pół miliona złotych brutto. Warto zaznaczyć, iż prawie 85% wartości projektu jest finansowane przez Unię Europejską, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Komentarze