Reklama

Polityka i prawo

Nowy projekt Ministerstwa Cyfryzacji. Wykształcimy najlepszych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa?

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji zacieśnia współpracę z najlepszymi uczelniami wyższymi w Polsce. Celem jest kształcenie najlepszych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z uczelniami z całego kraju stworzy model systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów w zakresie:

  • sztucznej inteligencji,
  • uczenia maszynowego i
  • cyberbezpieczeństwa.

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych to kolejny krok we wspieraniu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych i przygotowaniu kadr cyfrowej gospodarki.

Projekt zakłada m.in.:

  1. Powołanie Rady Programowej Projektu, która będzie sprawować merytoryczny nadzór nad całością realizacji Projektu.
  2. Powołanie konsorcjum uczelni wyższych w celu wdrożenia wytycznych kształcenia.
  3. Opracowanie wytycznych programów kształcenia studiów II stopnia poprzedzone pogłębioną diagnozą potrzeb i trendów na rynku pracy w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa, konsultacje z szeroką grupą interesariuszy Projektu.
  4. Przeprowadzenie studiów II stopnia w oparciu o wypracowane wytyczne w uczelniach należących do konsorcjum.
  5. Analiza doświadczeń konsorcjum uczelni wyższych oraz wypracowanie modelu systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów w obszarach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa.

Minister cyfryzacji podczas briefingu prasowego tłumaczył, że w Polsce kształci się wielu wybitnych studentów, ale wciąż jest ich za mało. Dlatego taka współpraca jest potrzebna aby zwiększyć liczbę ekspertów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego czy cyberbezpieczeństwa, ale również żeby najlepsi studenci zostali w kraju. Minister liczby również na ściągniecie wykładowców i studentów z zagranicy dzięki atrakcyjnym warunkom, które będą proponowały polskie uczelnie wyższe. Polska ma kojarzyć się jako dobre miejsce do rozwoju swojego talentu. Minister poinformował również o uruchomieniu Konsorcjum, które będzie się składało z 10 uczelni. Proponowane będą m.in. indywidualny tok nauczania dla wybitnych studentów.

Marek Zagórski mówił również, że liczy on na większa współpracę z trójkącie biznes-administracja-sektor publiczny oraz, że współpraca z uczelniami pozwoli nie tylko na wykształcenie najlepszych ekspertów od technologii, ale również na nabycie przez nich tzw. kompetencji miękkich. Wartość projektu na lata 2020-23 to 81 mln zł. Wykształcimy min. 500 studentów - dodał minister.

Projekt wpisuje się w Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych na lata 2020-2030. Jest kolejnym działaniem Ministerstwa Cyfryzacji wspierającym rozwój zaawansowanych kompetencji i przygotowanie kadr gospodarki cyfrowej - przypomniał Minister. 

Reklama

Komentarze

    Reklama