Reklama

Polityka i prawo

NASK w nowym europejskim konsorcjum ds. cyberbezpieczeństwa

Fot. Ecole polytechnique/Flickr/CC 2.0
Fot. Ecole polytechnique/Flickr/CC 2.0

Opracowanie skuteczniejszych metod walki z cyberzagrożeniami i wymiana doświadczeń między europejskimi jednostkami reprezentującymi wysoki poziom naukowy i innowacyjność – to zadania stojące przed nowo powstałym konsorcjum SPARTA, w skład którego wszedł Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Cyberbezpieczeństwo to istotne wyzwanie społeczne. Silnie powiązane z digitalizacją naszej rzeczywistości, zagrożenia w sieci mają rosnący wpływ na nasze życie. Dlatego konieczne jest zapewnienie ochrony z zachowaniem suwerenności państw poprzez wzmocnienie aktywności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Wymaga to połączenia czołowych europejskich kompetencji ku wspólnym celom badawczym i innowacyjnym - zwraca uwagę w swoim komunikacie francuska organizacja badawcza CEA, która przewodzi konsorcjum.

SPARTA to nowa Sieć Kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, finansowana w ramach unijnego programu Horyzont 2020, której celem jest rozwijanie i wdrażanie najwyższej klasy projektów badawczych i wspólnych innowacji. SPARTA, której przewodzi francuska organizacja badawcza CEA, angażuje 44 starannie dobrane jednostki, reprezentujące wysoki poziom naukowy i innowacyjność technologiczną w dziedzinie walki z cyberzagrożeniami. Uczestnicy przedsięwzięcia zamierzają wspólnie przeformułować sposób myślenia o tym, jak w Europie prowadzi się badania nad bezpieczeństwem teleinformatycznym, wdraża innowacje i przeprowadza szkolenia. Dzięki dzieleniu się doświadczeniami, wyzwaniami i umiejętnościami, SPARTA ma przyczynić się do zwiększenia europejskiej autonomii strategicznej.

W ramach projektu NASK skupi się na opracowywaniu sposobów zwiększenia świadomości sytuacyjnej, czyli na dotarciu do wysokiej jakości wiedzy o istniejących lub mających się pojawić cyberzagrożeniach. Poszczególne obszary zainteresowania obejmują nowe metody analizy szkodliwego oprogramowania (malware), monitorowanie ataków z wykorzystaniem sieci pułapek (honeypotów) oraz śledzenie aktywności botnetów.

Stworzone przez NASK systemy wykrywania oraz analizy zagrożeń będą wykorzystywane przez CERT Polska do pozyskania unikatowej i istotnej wiedzy na temat bieżących i przyszłych zagrożeń, niezbędnej do codziennej pracy zespołu. Uzyskane informacje będą również przekazywane innym zespołom CSIRT w Europie i na świecie.

Projekt umożliwi ponadto formułowanie celów badawczych w postaci Mapy Badań i Innowacji, która zaowocuje pogłębionymi badaniami na temat bezpieczeństwa cybernetycznego w przyszłości. W tym aspekcie również zostanie wykorzystane wieloletnie doświadczenie CERT Polska.

Jednym z działań SPARTA będzie uruchomienie czterech programów badawczych, które dostarczą zaawansowanych rozwiązań dla różnych branż, m.in. zdrowia publicznego, energii, transportu, technologii informacyjnych czy administracji publicznej. Działania konsorcjum dadzą ponadto podstawy do ujednolicenia systemów nauczania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Reklama

Komentarze

    Reklama