Reklama

Polityka i prawo

NASK uruchomił docelową sieć szkieletową OSE

Fot. Lucélia Ribeiro/Flickr/CC 2.0
Fot. Lucélia Ribeiro/Flickr/CC 2.0

NASK Państwowy Instytut Badawczy, który jest operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), zakończył testy odbiorcze docelowej sieci szkieletowej i systemów bezpieczeństwa OSE. Oznacza to gotowość docelowych węzłów sieci OSE do podłączania placówek edukacyjnych na terenie całego kraju.

Większość nowych węzłów już ruch ze szkół obsługuje. NASK-PIB zakończył testy odbiorcze i uruchamianie sieci szkieletowej 100 dni przed datą zaplanowaną pierwotnie w harmonogramie projektu.

NASK odebrał w okresie od kwietnia do sierpnia br. od wykonawców całość usług kolokacji, świadczonych na potrzeby budowy węzłów sieci OSE. Centra Przetwarzania Danych, w których świadczone są usługi kolokacji, zostały wybrane na drodze przetargów, przeprowadzonych z zachowaniem zasad konkurencyjności. Wszystkie umowy z wyłonionymi wykonawcami obowiązują przez okres 10 lat. Centra Przetwarzania Danych spełniają najwyższe standardy rynkowe i oferują rozwiązania techniczne, umożliwiające budowę sieci OSE zgodnie z założeniami w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności pracy. Wykonawcy to T-Mobile, Exea, Inea, Sinersio, Politechnika Białostocka, Kielecki Park Technologiczny, Park Naukowo-Techniczny Opole, Safe Center, Sprint. Centralny węzeł OSE został zlokalizowany w Data Center Praga Północ, należącym do NASK SA.

Na bazie udostępnionych powierzchni kolokacyjnych zainstalowane zostały węzły sieci IP/MPLS oraz węzły bezpieczeństwa. Infrastruktura aktywna wraz z zestawionymi łączami pomiędzy węzłami umożliwiła stworzenie szkieletu OSE. W dniu 24 września 2019 r. zakończono procedury testów odbiorczych ostatnich węzłów i przekazano całość rozwiązania do eksploatacji.

Sieć OSE, która ma na celu zapewnienie dostępu do szybkiego, bezpiecznego internetu wszystkim szkołom w Polsce, będzie zbudowana z węzłów zlokalizowanych na terenie 16 województw. Węzły OSE będą dzieliły się na dwa rodzaje: węzły regionalne, w których skład będą wchodzić węzły agregacyjne sieci (do których będą dołączone łącza ze szkół) oraz regionalne węzły bezpieczeństwa, a także węzły centralne (składające się z węzłów szkieletowych sieci, centralnych węzłów bezpieczeństwa oraz zasobów obliczeniowych OSE). Do węzłów szkieletowych dołączone będą węzły agregacyjne. Węzły te będą także zapewniały łączność do sieci internetowej.

Infrastruktura sieci IP/MPLS, oparta na rozwiązaniach Juniper, została kompleksowo wdrożona przez Comp S.A., natomiast systemy bezpieczeństwa dostarczone przez wykonawcę Infradata sp. z o.o., zbudowane zostały na bazie produktów Fortinet, F5 i Infoblox. Obydwaj wykonawcy zostali wybrani na drodze przetargów przeprowadzonych z zachowaniem zasad konkurencyjności. W ramach umowy z powyższymi wykonawcami, oprócz dostawy i kompleksowego wdrożenia rozwiązań, realizowane będą także przez okres 5 lat usługi gwarancji.

Odbierając po testach kompletną sieć szkieletową OSE wraz z systemami bezpieczeństwa, NASK-PIB zamknął kolejny etap projektu i koncentruje się obecnie na procesie podłączania szkół do OSE, który ma zostać zakończony w przyszłym roku. 

Osiągnęliśmy kolejny ważny kamień milowy budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Uruchomiliśmy sieć szkieletową OSE, czyli wszystkie węzły i łącza między nimi, które są niezbędne do podłączania szkół. Dużym sukcesem jest to, że udało się nam wykonać ten etap o 100 dni szybciej niż zakładał to pierwotny harmonogram. Teraz skupimy się na dokończeniu podłączania kolejnych szkół od OSE oraz na rozwijaniu wynikających z założeń projektu usług mających przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom w szkołach. Równolegle powstaje też Ekosystem OSE - stanowiący inspirujące środowisko do wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania. - powiedział Bartłomiej Klinger, Zastępca Dyrektora NASK ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych.

Obecnie umowy na korzystanie z usług w ramach OSE podpisało już ok. 10 tys. szkół. Spośród nich blisko 3,5 tys. już korzysta z sieci, a ponad 3 tys. kolejnych jest wyposażonych w niezbędny sprzęt i czeka na udostępnienie sygnału przez operatorów. Do końca roku z OSE będzie korzystać ponad 10 tys. szkół. Operator OSE wciąż czeka na zgłoszenia kolejnych. Wszelkie informacje na temat podłączenia szkoły do OSE można znaleźć na stronie www.ose.gov.

Reklama

Komentarze

    Reklama