Reklama

Polityka i prawo

NASK otwiera szkołę doktorską w obszarze cyberbezpieczeństwa

Fot. Ecole polytechnique/Flickr/CC 2.0
Fot. Ecole polytechnique/Flickr/CC 2.0

W czerwcu rusza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN Technologii Informacyjnych i Biomedycznych (TIB PAN). Szkoła Doktorska TIB PAN NASK będzie prowadzić badania i kształcenie interdyscyplinarne w obszarze cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i nowych technologii oraz inżynierii biomedycznej.

Uroczysta inauguracja szkoły odbyła się w czwartek w Warszawie.

Bardzo liczę na synergię doświadczeń i dorobku znakomitych instytutów PAN z naszymi kompetencjami

prof. Jacek Leśkow - dyrektor NASK

 Szkoła Doktorska powstała z inicjatywy Instytutu Badań Systemowych PAN, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Instytutu Podstaw Informatyki PAN i Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN we współpracy z NASK - Państwowym Instytutem Badawczym.

Jej głównym celem jest kształcenie interdyscyplinarne przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w zakresie: informatyki technicznej i telekomunikacji, inżynierii biomedycznej oraz nauk medycznych. Będzie przygotowywać młodych badaczy do pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz analizy, prezentacji i publikacji wyników badań.

Jak informują przedstawiciele NASK, obecne wyzwania we wspomnianych obszarach nauki wymagają rozszerzonego i kompleksowego przygotowania, umożliwiającego umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych, wieloaspektową analizę i rozumienie różnorodnych zjawisk fizycznych, systemów biologicznych i mechanizmów fizjologicznych oraz ich odpowiedni opis formalny na poziomie komórkowym, subkomórkowym i globalnym organizmu. Potrzebne są do tego nowoczesne narzędzia informatyczno-matematyczne, jak również umiejętność projektowania i tworzenia nowych metod, systemów i narzędzi eksperymentalnych.

W ramach trwających osiem semestrów studiów każdy doktorant będzie realizował program kształcenia i indywidualny plan badań pod kierunkiem promotora. W pierwszych dwóch semestrach program ma być wspólny dla wszystkich doktorantów (choć prowadzony w formie dwóch równoległych seminariów: technologie informacyjne oraz technologie biomedyczne), w semestrach III-VIII będzie ustalany indywidualnie. Dla semestrów II-VIII przewiduje się prowadzenie czterech bloków zajęć dydaktycznych obejmujących seminaria (w semestrach III-VIII) i wykłady obieralne (w semestrach III-VI).

Jednym z celów Szkoły Doktorskiej TIB PAN jest wypełnianie wysokiej klasy specjalistami luki na rynku pracy w tak kluczowych obszarach. Bardzo istotna będzie współpraca międzynarodowa z polskimi i zagranicznymi badaczami

prof. Jacek Leśkow - dyrektor NASK

 AK/NASK/PAP

Komentarze