Reklama

Polityka i prawo

MON powołał Zespół do spraw Systemu Łączności

Fot. Defence24.pl
Fot. Defence24.pl

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na mocy decyzji z dnia 20 maja 2019 roku powołał Zespół do spraw Systemu Łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (SKBN). Na jego czele stanie sekretarz stanu resortu obrony.

Poza przewodniczącym najważniejsze funkcje spełniać będzie szef Inspektoratu Informatyki (zastępca przewodniczącego zespołu) oraz przedstawiciel Inspektoratu Informatyki (sekretarz zespołu). Wśród członków znajdzie się również przedstawiciel Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, a także Inspektoratu Informatyki.

Do podstawowych zadań Zespołu zalicza się przede wszystkim opracowanie projektów koncepcji organizacji systemu łączności, w tym współdziałania z systemami łączności państw sojuszniczych oraz państw partnerskich, a także wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla urządzeń łączności wykorzystywanych na potrzeby systemu kierowania oraz standardy wyposażenia stanowisk kierowania w urządzenia łączności.

Nie mniej istotnym zadaniem jest uzgadnianie projektów konkretnych dokumentów,  a następnie ich przedstawianie do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej, wraz z rekomendacjami dotyczącymi kierunków dalszych działań w obszarze systemu łączności. Co więcej, Zespół ma realizować zadania z zakresu pełnienia roli doradczej i eksperckiej dla Ministra Obrony Narodowej w zakresie spraw dotyczących organizacji Systemu Łączności.

W ramach Zespołu funkcjonować będą wyspecjalizowane grupy zadaniowe, odpowiedzialne za konkretny obszar działalności. W tym miejscu można wymienić m.in. Grupę Zadaniową do spraw Architektury Technicznej Systemu Łączności dla potrzeb SKBN oraz Grupę Zadaniową do spraw Zapasowych Stanowisk Kierowania.

Reklama

Komentarze

    Reklama