Reklama

Polityka i prawo

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad nowelizacją rozporządzenia o NASK

Fot. Adrian Grycuk/Wikipedia Commons/CC 3.0
Fot. Adrian Grycuk/Wikipedia Commons/CC 3.0

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad projektem rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie nadania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego.

Potrzeba aktualizacji jest wynikiem wejścia w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560). Ustawa nałożyła na NASK nowe zadania. Nad projektem dokumentu pracuje Ministerstwo Cyfryzacji. Datę przyjęcia projektu przez Radę Ministrów wyznaczono na III kwartał 2019 roku. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozporządzenie ma charakter porządkujący i organizacyjny. W projekcie mają znaleźć się zapisy o dotacji podmiotowej jako źródła finansowania działalności NASK.

NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Instytut został powołany do zapewnienia bezpieczeństwa Internetu oraz do reagowania, na zdarzenia które naruszają bezpieczeństwo w sieci. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa nakłada na NASK nowe zadania, m.in. pełnienie roli Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe.

Reklama

Komentarze

    Reklama