Reklama

Polityka i prawo

Manifest czterech organizacji branży cyfrowej do kandydatów wszystkich opcji politycznych

Fot. Geralt/Pixabay
Fot. Geralt/Pixabay

Związek Cyfrowa Polska, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Startup Poland oraz Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan wystosowały do kandydatów wszystkich opcji politycznych manifest polskiej branży cyfrowej „Silna Polska Cyfrowa”. Zawiera on najważniejsze postulaty dot. rozwoju gospodarki cyfrowej.

"Jako przedstawiciele organizacji reprezentujących największe przedsiębiorstwa z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii w Polsce prezentujemy założenia programowe Silna Polska Cyfrowa – manifestu będącego podstawą w dyskusji o rozwoju nowoczesnych technologii oraz cyfrowej gospodarki w naszym kraju" - czytamy w założeniach programowych „Silna Polska Cyfrowa”, manifeście polskiej branży cyfrowej, przekazanym PAP. Pod manifestem podpisały się: Związek Cyfrowa Polska, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Startup Poland oraz Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan.

Sygnatariusze manifestu stoją na stanowisku, że priorytetem i podstawą programową dla każdego polskiego ugrupowania politycznego powinien być rozwój innowacyjnej gospodarki tak, by stała się ona konkurencyjna względem europejskich i światowych rynków.

"W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu apelujemy do kandydatów wszystkich opcji politycznych, by postulaty zawarte w naszym manifeście zostały włączone do debaty publicznej prowadzonej w ramach kampanii wyborczej. Liczymy również, że kwestie te będą ważne dla wszystkich przyszłych posłów, senatorów oraz polskiego rządu i że znajdą swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych" - czytamy.

Autorzy manifestu zadeklarowali, że będą wspierać wszelkie inicjatywy – zarówno polityczne, np. legislacyjne, jak i społeczne – zmierzające do postępu i rozwoju branży cyfrowej i nowoczesnych technologii w naszym kraju.

Wśród inicjatyw tych wymieniono: cyfryzację gospodarki i rozwój e-usług; wdrożenie sieci 5G; rozwój przemysłu 4.0; rozwój kompetencji cyfrowych, m.in. edukacji na poziomie szkolnym czy podnoszenie umiejętności pracowników; rozwój sztucznej inteligencji (AI) oraz internetu rzeczy (IoT).

Z manifestu wynika, że poparcie branży uzyskają również takie działania jak: ustanowienie zasad ochrony prywatności w sieci na miarę XXI wieku; budowanie przyjaznego otoczenia prawnego dla polskich przedsiębiorców, inżynierów, naukowców, start upów; inwestowanie w innowacje, np. poprzez centra badawczo-rozwojowe (R&D); zapewnienie cyberbezpieczeństwa.

"Liczymy również, że kwestie te będą ważne dla wszystkich przyszłych posłów, senatorów oraz polskiego rządu i że znajdą swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych" - dodano.

Źródło:PAP

Komentarze