Reklama

Polityka i prawo

Krajowe Centrum Przetwarzania Danych o krok bliżej

Autor. Victorgrigas/Wikimedia Commons/CC 3.0

Projekt ustawy dotyczący powstania Krajowego Centrum Przetwarzania Danych został przyjęty i rekomendowany Radzie Ministrów na posiedzeniu Stałego Komitetu. Oznacza to, że powstanie rządowych serwerowni jest coraz bardziej realne.

Reklama

Jak informowaliśmy na łamach CyberDefence24.pl, w sierpniu 2022 roku, w uzasadnieniu legislacji wskazano, że celem Krajowego Centrum Przetwarzania Danych ma być „bezpieczne i stabilne zwiększenie dostępności e-usług świadczonych przez podmioty publiczne; podniesienie bezpieczeństwa systemów informatycznych w administracji publicznej czy standaryzacja bezpieczeństwa przetwarzania, składowania i przesyłania danych, znajdujących się w posiadaniu administracji rządowej”.

Reklama

Krajowe Centrum Przetwarzania Danych ma należeć do Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, składać się z trzech centrów do 2 tys. mkw. każde, a lokalizacja inwestycji będzie planowana na gruntach należących do SP.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2024 – 2026 i została określona jako „jedna z większych inwestycji budowlanych”. Ośrodki mają być połączone łączami światłowodowymi i zasilane w dużej części energią z OZE oraz wykorzystywać technologię wodorową.

Reklama

Czytaj też

Projekt przeszedł przez Komitet Stały

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych przeszedł przez kolejny etap legislacyjny - został przyjęty i rekomendowany Radzie Ministrów na posiedzeniu Stałego Komitetu. Został też przekazany i rekomendowany do rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Obecnie najnowsza wersja projektu datowana jest na 20 stycznia br.

Poza Krajowym Centrum Przetwarzania Danych powstanie jeszcze cały kompleks obiektów, urządzeń, sieci, instalacji – w tym odnawialnych źródeł energii i wodoru, wraz z przyłączami i magazynami energii elektrycznej.

KDP ma być zespołem obiektów, które są połączone światłowodami wraz z infrastrukturą techniczną, umożliwiającą przetwarzanie danych w systemach teleinformatycznych – ich zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, przesyłanie, udostępnianie itd., zapewniając przepływ i zabezpieczenie ich na rzecz administracji publicznej, kluczowych usług publicznych i podmiotów państwowych.

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, na wniosek inwestora, ma wydawać właściwy (ze względu na lokalizację) wojewoda. Organem wyższego stopnia jest minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Krajowe Centrum Przetwarzania Danych w KPO

Jak informowaliśmy, w Krajowym Planie Odbudowy wskazywano na konieczność wdrożenia tej inwestycji i przeznaczenia na nią środków w ramach puli pieniędzy z koszyka: „cyfryzacja”. Mówiono o modernizacji i wzmocnieniu infrastruktury przetwarzania danych, czyli „sieci ośrodków obliczeniowych zabezpieczających ciągłość przepływu danych na potrzeby systemów IT, m.in. dla służby zdrowia, finansów, rejestrów państwowych i sądowych czy chmury rządowej”.

Czytaj też

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Komentarze