Reklama

Polityka i prawo

Komisje zgłosiły poprawki do przepisów powołujących Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Autor. Fot. Senat RP (@PolskiSenat)/Twitter

Senackie komisje samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz praw człowieka, praworządności i petycji zaproponowały trzy poprawki do uchwalonych przez Sejm przepisów powołujących w policji Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC).

Sejm 2 grudnia uchwalił ustawę „o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości" i skierował ją do Senatu.

Podczas wtorkowego posiedzenia senatorowie 14 głosami za, przy braku przeciwnych i jednym wstrzymującym się zaproponowali Senatowi przyjęcie ustawy z poprawkami.

Dwie z nich zaproponowało Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu - mają one charakter precyzujący i porządkujący.

Trzecią poprawkę zaproponowała Kasa Krajowa SKOK. Uchwalone przez Sejm przepisy precyzowały też zmiany dotyczące zasad blokowania środków na kontach bankowych, nie było w nim jednak odniesienia do środków na kontach w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Komisje przychyliły się do propozycji, by taki zapis wprowadzić do ustawy senacką poprawką.

Teraz ustawa trafi na posiedzenie plenarne Senatu.

Czytaj też

Instytucja dla obywateli

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik przypomniał we wtorek na posiedzeniu senackich komisji, że Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości to instytucja dla obywateli, którzy zostali skrzywdzeni przez cyberprzestępców. Tak jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapewnia ochronę państwowych zasobów cyberprzestrzeni, tak musi być specjalistyczna jednostka, która zapewni bezpieczeństwo obywatelom - przypomniał argumenty z Sejmu, by przyjąć nowe przepisy.

Ustawa i powołanie CBZC w policji ma stanowić odpowiedź na współczesne wyzwania dla cyberbezpieczeństwa, związane z postępem technologii informatycznych i powszechnością dostępu do nich - zaznaczył w uzasadnieniu rząd. Rośnie skala cybeprzestępczości - w 2013 roku było 18,2 tys. postępowań przygotowawczych w takich sprawach, a w 2020 r już 53,7 tys. - zaznaczył.

Czytaj też

Rozszerzyć możliwości policji

Obecnie w policji - w strukturach komendy głównej oraz komend wojewódzkich - funkcjonują biura do walki z cyberprzestępczością. Teraz w policji ma powstać nowy pion, na wzór Centralnego Biura Śledczego Policji. CBZC będzie podległe komendantowi głównemu, a kierować nim będzie komendant, powoływany przez ministra spraw wewnętrznych.

Nowa formacja ma umożliwić policji realizację w pełnym zakresie czynności operacyjnych i rozpoznawczych. Nowe przepisy mają rozszerzyć możliwości policji do pracy operacyjnej w przypadku podejrzenia 10 przestępstw, m.in. nawiązywania kontaktów z małoletnim poprzez internet w celach pedofilskich, propagowania pedofilii, fałszywych alarmów, hackingu - bezprawnego pozyskiwania informacji, niszczenia danych informatycznych, zakłócania pracy systemów i sieci oraz przy kradzieżach z włamaniem, czy oszustwach komputerowych.

W pracach nad ustawą rząd zapewniał, że żadna z 350 obecnie zajmujących się w policji zwalczaniem cyberprzestępczości osób nie straci pracy po powołaniu nowej formacji. Mogą najwyżej zostać skierowani do innych zadań, ale ich doświadczenia przydadzą się w policji - przekonywał rząd.

Czytaj też

Konkretne kwoty

Policjanci w CBZC będą dodatkowo wynagradzani - będzie im przysługiwał stały dodatek nie niższy niż 70 proc. i nie wyższy niż 130 proc. miesięcznego przeciętnego uposażenia policjantów.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na powołanie CBZC to 4,4 mld zł w kolejnych 10 latach - od 117 mln zł w 2022, do największej kwoty 765 mln zł w 2025 r. Na budowę siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zaplanowano 450 mln zł. Policja ma być wzmocniona dodatkowymi 1,8 tys. etatami dla nowo tworzonej służby w perspektywie do końca 2025 r. CBZC ma przyjąć 300 funkcjonariuszy służby w pierwszym roku i po 500 rocznie w kolejnych trzech latach.

Rząd zapisał, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2022 r., ale posłowie zmienili ten zapis i vacatio legis będzie wynosić 14 dni.

/PAP

Chcemy być także bliżej Państwa -- czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać -- zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Reklama