Reklama

Polityka i prawo

Kadencja prezesa UKE skrócona. Co z aukcją 5G?

Fot. Uke.gov.pl
Fot. Uke.gov.pl

W trakcie posiedzenia Komisji Finansów Publicznych zgłoszono poprawki do Tarczy Antykryzysowej 3.0, które skracają kadencję prezesa UKE oraz powodują, że konieczne będzie zorganizowanie nowej aukcji 5G.   

Pełna treść poprawki 60a brzmi: Kadencja prezesa UKE, przypadająca na lata 2016-2021 ulega skróceniu i kończy się po upływie 14 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy. Prezes Rady Ministrów w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na kandydata na prezesa UKE". 

Zgłosił ją poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Kosztowniak. Poprawka została przyjęta stosunkiem głosów 28 do 17. Argumentowano, że jest ona zgodna z Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej (EKŁE). Portal Whatnext.pl przypomina jednak, że wprowadzona poprawka jest raczej sprzeczna z artykułem 7 EKŁE, który brzmi:  

Państwa członkowskie zapewniają, aby szefów krajowych organów regulacyjnych lub, w stosownych przypadkach, członków organu kolegialnego pełniącego tę funkcję w krajowym organie regulacyjnym lub ich zastępców można było odwołać w trakcie ich kadencji tylko wtedy, gdy przestaną oni spełniać warunki wymagane do wykonywania obowiązków określonych w prawie krajowym przed ich powołaniem.

Art 7. Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej

Obecnie prezesem UKE jest Marcin Cichy. Jego kadencja rozpoczęła się w 2016 roku.

To jednak nie jedyna poprawka dotycząca sektora telekomunikacyjnego. Kolejna 68a została zgłoszona przez tego samego posła o następującej treści: 

Nowe przepisy dotyczące wymagań bezpieczeństwa w dokumentacji postępowania selekcyjnego mają zastosowanie do ogłoszonych przed dniem wejścia w życie ustawy przetargów, konkursów i aukcji. 

Serwis Whatnext.pl podaje, że oznacza to, nową aukcję 5G, ale z nowymi wymaganiami. Obecna aukcja miała przebiegać w ramach zasady neutralności technologicznej, co ogłosił Marcin Chiny. Deklaracja ta przecinała wszelkie spekulacje na temat możliwości wyrzucenia Huawei z Polski.

Komentarze